2000 innhold

 • nr. 7/8 2000 Innhold:

  Forsiden
  Redaksjonen
  Leder - Gunnar Strøno
  Sokrates i Homansbyen - Intervju med filosof Henning Herrestad  av Jannike Reymert
  Fred er ei det beste… - Morten Bain
  Helsebegrep og sykdomsforståelse - Allmennmedisinen foran et vegskille - Eivind Meland
  Noen personlige betraktninger om legekunst og scenekunst med bakgrunn i Hans E. Kincks diktning - av Per Anders Øien
  RELIS: Røykeavvenningspreparatet Zyban er foreløpig ikke anbefalt for pasienter med klinisk depresjon - Erik Pomp
  En Lyrisk stafett - Tone Skjerven
  Historier fra virkeligheten: Øyeblikkelig hjelp
  Ord om ord - Jannike Reymert
  EDB-spalten: Digitalt kamera - John Leer
  Om kvinnelig omskjæring   -  Veileder for helsepersonell i Norge
  Bok-resymé: "The rise and fall of modern medicine" og Bok-anmeldelse Tone Skjerven  nr. 6 2000 Innhold:

  Forsiden
  Redaksjon
  Leder - Torgeir Gilje Lid
  DET ER GREIT DET! - et kig i glaskuglen for nordisk almen medicin - Per Kallestrup og Cecilie Daae
  Kommunal utenrikspolitikk, en oppgave for kommunelege I ? - Svein Lie
  Når legen blir gammel - Et personlig essay av Jørgen Jørgensen
  Monicas historie
  Blant dinosaurer, indianere og hverdagshelter - Reisebrev fra Canada (med en sving nedom USA) - av Elisabeth Swensen
  Hvordan skaper allmennlegen tillit? av Tor Carlsen
  Allmennmedisinsk journal  Klinisk verktøy eller juridisk dokument? - Sigurd Førre
  Kva for internettsider er til å stole på? - Jostein Ingulfsen og Frode Forland 
  NSAM’s handlingsprogram for diabetes i allmennpraksis 2000 Av Tor Claudi
  Notater fra en trett lege (IV) - Øystein Hallre
  Tid for å velge seg fastpasienter... - Øystein Bakkevig
  Fuglen - historier fra virkeligheten
  En Lyrisk stafett - lagleder Tone Skjerven
  EDB.spalten: Hvordan skal det gå?  - John Leer 
  Ord om ord - Jannicke Reymert
  RELIS: legemiddelbruk under graviditet -  Petter Cappelen Endresen, Pia Braathen og  Lars Småbrekke
  KEL: Risiko for postherpetisk nevralgi – viktige resultat frå Island - Steinar Hunskår


  nr. 5 2000 Innhold:

  Forsiden
  Redaksjon
  Leder - Frode Forland
  Respekt og omsorg for vanskeligstilte grupper - Reidar Høifødt
  Uverdige livsvilkår - Arne Johannesen
  Sosialmedisinen prioriteres bort - Arne Johannesen
  Helsetilsynet og utsette grupper - Frode Forland
  Utsatte grupper - Marit Rognerud og Jon Hilmar Iversen
  "Kjære engel" - Mari Kristin Johansen
  Refleksjoner fra en pårørende - Kirsten Velde
  Problembasert KOPF ? - Anders Bærheim
  Kjære kollega - Knut Holtedahl 
  WONCA Region Europe 3–7 June 2001, Tampere Hall  Tampere, Finland
  Inshallah! - Anna Stavdal
  De klarte det, de andre - Hilde Sandvik
  En Lyrisk stafett - Anne Grethe Olsen
  Ord om ord - Jannike Reymert
  EDB-spalten: Slette mine spor ! - John Leer
  Norsk selskap for allmennmedisin – forfatterstipend for 2000  
  RELIS: Naturlegemidlet johannesurt gir alvorlige interaksjoner med en rekke legemidler -  Olav Spigset
  Dagsseminar: Etiske utfordringer i tilknytning til reproduksjon, svangerskap og fødsel 
  Bokanmeldelser - Geir Sverre Braut   og  Jannike Reymert
  Tilsagns- og forbeholdskjema
  Kurs i forsikringsmedisin
  Kunngjøringer av protokollvurderinger foretatt av Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU).
  Kvinneuniversitetets Forskningsfond
  Farmakoterapi i allmennpraksis 22.–24. november 2000


  nr. 4 2000 Innhold:

  Forsiden
  Redaksjon
  Leder - Gunnar Strøno
  De kommer som engler fra himmelen
  Noen ganger er det ålreit - Pernille Nylehn
  Eg elskar å ta ting på sparket - Elisabeth Swensen intervjuer Geir Venaas
  Logistikk på legekontoret - Bjørn Otterlei
  Fag- og næringsutvikling, begge deler mulig - Yerje Johannessen
  Notater fra en trett lege (III) - Øystein Hallre
  Ny giv - Anna Stavdal
  Svar på Ny giv - Harald Kamps
  Vi har en god vare å selge - Torgeir Gilje Lid intervjuer Ruth Midtgarden
  Forsikringsordninger - Dag Brekke
  Internkontrol og systemtilsyn - Petter Øgar
  Ord om Ord - Jannike Reymert
  Edb-spalten - John Leer
  Klinisk-epidemiologiske lærestykke - Steinar Hunskår
  Historier fra virkeligheten: Pussig sammentreff eller a missing link - Jannike Reymert
  RELIS: Inhalasjonssteroider i behandling av astma hos gravide
  En lyrisk stafett - Tone Skjerven lagleder


  nr. 3 2000 Innhold:

  Forsiden
  Redaksjon
  Leder
  Notater fra en trett lege - Øystein Hallre
  A fortunate man - Tore Reiten intervjuet av Elisabeth Swensen
  Etablering av praksis - Jan-Ivar Kvamme
  Det er av sine nærmeste man skal ha det - Kjeld Malde
  Sunne byer ? - Inger Marie Lid
  Diabetes-laboratoriekonsulenter - Noklus og Foklus
  De XSTRA spesielle guttene - Kirsten Mostad Pedersen
  Utpostens skrivekurs
  Fare - Solveig Aarreskjold
  Hvorfor er det ingen som spør meg om Viagra ? - Øystein Bakkevig
  Samfunnsmedisin - Svein Lie
  Edb-spalten - John Leer
  En lyrisk stafett - Anne Hensrud
  Historier fra virkeligheten
  Ord om ord - Jannike Reymert
  RELIS - Xenical - Tone Westergren
  Bokanmeldelser - Jannike Reymert
  Hvor mange personer bør du ha på listen din ? - Torgeir Fjermestad og Pål Kristensen
  Olav Rutle sitt 2. minnesymposium
  Aplf-Kurset Legen og medarbeideren  nr. 2 2000 Innhold:

  Forsiden
  Redaksjon
  Leder
  Internkontrollpermen - Jannike Reymert
  Gråt(t) i grått - Kjeld Malde
  Leger er dårlige regnskapsførere - Oddvar Auran
  Sånn gjør vi det - Kjell Nordby
  Fra Omsorgsråd til norsk forening - Marit hafting og Harald Kamps
  Psykiatri - og andre strategier for overlevelse - Peter Prydz
  Nordisk kongress i almen medicin i København
  Fastlegeordningen nærmer seg - Svein Steinert
  Systemrevisjon - Ingrid Hauge Lundby
  En leges journal
  Lesverdig verdimelding  
  11 år med flyktninger - Mari Ochremenko
  Eksamenskommisjon for med embetseksamen Det med fak Universitetet i Tromsø - Jannike Reymert
  Indikasjon for østrogenbehandlingSteinar Hunskår
  Edb-spalten - John Leer
  Ord om ord - Jannike Reymert
  Blandingsflora
  Lyrikk-stafetten
  Bok-anmeldelser - Jannike Reymert
  Medarbeiderprosjektet i allmennpraksis - Tove Rutle, Olav Rutle, Kari Svarttjernet
  Kandidatstudiet i folkehelsevitenskap Studiestart høsten 2000 - Univ i Tromsø


  nr. 1 - 2000   Innhold:

  Forsiden
  Redaksjon
  Leder - Jannike Reymert
  Diagnosar drep – og gjer frisk - John Nessa
  Om behandling av depresjon i allmennpraksis - Tone Skjerven og Frode Forland
  Diagnoser – en nødvendighet hver gang?  - Gisle Roksund
  Hvordan diagnostiseres depresjoner i allmennpraksis? - Eivind Vestbø
  Pasienten sitt møte med behandlingsapparatet - Erling Jahn
  Det kostar å vere lag - Ola Jøsendal
  Evalueringa av legevaktsprosjektet i Namdalen - Jannike Reymert intervjuer Anders Grimsmo
  Stor arv det er for mannen av godtfolk vera fødd - Hans-Johan Breidablik
  Gule stafylokokker - en kommentar: - Nils Grude
  SOSIAL ULIKHET skaper DÅRLIG HELSE - Av helsedirektør Anne Alvik
  Nytt styre i Norsk selskap for allmennmedisin
  Historier fra virkeligheten
  RELIS - Av Pia Braathen, Petter Cappelen Endresen, Lars Småbrekke, Line Ulvestad
  Ord om Ord - Jannike Reymert
  EDB-spalten - Ble vi lurt? - John Leer
  Allmennpraktikerstipend
  Lyrikk - stafetten -   Bjørg Hagen
  Bokanmeldelser - Tone Skjerven, Elisabeth Swensen, Gunnar Strøno

 • Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.