2001 innhold

Nr 7/8 2001 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder - av Elisabeth Swensen
Der nordlyset har farger - av Elisabeth Swensen
En dag i oktber

- Pernille Nylehn
Etter- og vidareutdanningsprogrammet: Sosial aktivitet eller læring for livet?

Frode Forland
Pasientsentrert Kommunikasjon i tiltaksfasen - En mulighet for smågruppeundervisning - Inger Marie Steinsholt
Inntrykk fra en Garborgkonferanse - Merete Johansen og Tone Skjerven
Tale halden av Dr. Fidel Castro Ruz, President i Republikken Cuba, på jubileumssesjonen for 50 årsdagen for stiftinga av Verdas Helseorganisasjon (VHO)  i Nasjonspalasset, Genève, Sveits, 14. mai 1998.
Ein allmennmedisinsk entrepenør  -  samtale med Tellef Fossli ved Frode Forland
Gamle og nye retningslinjer for ryggbehandlingen oppklaring av professor dr.med. Even Lærum
Trening for pasienter med korsryggsmerter - Førsteamanuensis, dr.philos. Liv Inger Strand og professor,
dr. philos. Anne Elisabeth Ljunggren, begge Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, og doktorgradstipendiat, cand. scient. Kjersti Storheim,Norges idrettshøgskole

Working class hero Elisabeth Swensen
Ord om ord - Jannike Reymert
En lyrisk stafett
EDB-spalten - John Leer


Nr 6 2001 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder - Frode Forland
Når drømmen er å kjøre doktorbåt - Jannike Reymert

Personlighetsmessig sårbarhet  og personlighets­forstyrrelser - Sjur Seim
Samfunnsmedisineren – politiker eller fagperson? - Petter Øgar
Hvordan jeg ønsker at arbejde  som samfundsmediciner - Lisbeth Bang
Legionella-utbruddet i Stavanger - M. Jens Holm
Fra bunnen er det bare en vei, men det er det fra toppen også - Dag S. Thelle
Ord om Ord - Jannike Reymert

Når frelse er siste utvei - Jannike Reymert
Lyrikk
EDB-spalten - John Leer
RELISPål-Didrik Hoff Roland,  Jan Schjøtt,  Lars Småbrekke, Tone Westergren
Bokanmeldelse - av Tone SkjervenNr 5 2001 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder - Gunnar Strøno
Korsryggsmerter – en funksjonell forstyrrelse - Aage Indahl intervjuet av Gunnar Strøno
Kunnskapsbasert ryggomsorg for allmennleger - av  Finn Ø. Rasmussen
«Kle av deg alt unntatt trusa!»  - av Gunnar Strøno
Tenk først– skyt etterpå!av Gunnar Strøno
Nasjonalt ryggnettverk - av Even Lærum
Hvorfor så nøkternt, doktor? - Fortelling: May-Brith Mandt )bearbeidelse og paralelltanker Sverre Lundvall)
Din feite pasient - av Lisbeth Nilsen 
Fra utpost til utpost - av Vegard Fossum, Marius Johansen og Thomas Angell Augdal
Studentene i Tromsø vil ha eksamen i allmennmedisinav Tor Anvik 
Tobakk og helseskader - av Tore Sanner og Erik Dybing
Ord om ord - av Jannike Reymert
Historier fra virkeligheten - av Karin Breckan
En lyrisk stafett - Tone Skjerven
Edb-spalten - John Leer
KEL:
Finnes det dokumentasjon for klinisk undersøkelse før p-pillebruk? - Steinar HunskårNr 4 2001 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder - Kropp til glede og besvær - Tone Skjerven
Når hensikten helliger forskningen - Elisabeth Swensen
Refleksjoner om   kropps- og selvbilder - Tone Skjerven
Å ikke bli møtt – om skam og skampatologi - Merete Johansen
Hva var det med Hansen? - Eli Berg
Tobakk og helseskader – holder forskningen mål? - Ivar Sønbø Kristiansen
Helsefare vaker i sivet   - Øystein Svendsen
En følsom estetiker   - Trine Mikkelsen presentert av Torgeir Gilje Lid
Ny underlivsdiagnose    til besvær…   - Jannike Reymert
Historier fra virkeligheten - Frode Forland
Ord om Ord - Jannike Reymert
EDB-spalten - John Leer
Lyrisk stafett - Tone Skjerven
Bokanmeldelse - Petter Øgar
RELIS - Ergotaminbehandling og hypertensjon - Tone Westergren og Hanne Stenberg-NilsenNr 3 2001 Innhold

Forsiden
Redaksjonen
Leder - Den indre og ytre sirkel - Erik Jesman Pedersen
Praksiskonsulentordning (PKO) ved sjukehus i Rogaland - Dagfinn Carlsen
Samarbeid mellom primær-   og spesialistlegetjenesten - Ingvar Stokstad
Endokrinologiske problemstillinger i allmennpraksis - av Magnus Kollind og Jannike Reymert
Min reise med far som hudlege til Finnmark i 1963 - Ellen Rygh
På oppløpssida for bedre   selvstyrt læring.  Olav Rutles minneforelesning Primærmedisinsk uke 2000 - av Kristin Prestegaard og Otto Brun Pedersen
Hvordan kan fastlegen bidra til å redusere dødelighet og andelen langtidssykmeldte i en norsk kommune? Forventninger fra kommunelege 1. - Arne Johannesen
Hva gjør man med en frisk 60-åring?  - Per Wium
Ord om OrdJannike Reymert
Historier fra virkeligheten
Lyrisk stafett - Tone Skjerven
EDB-spalten - John Leer
KEL: Numbers needed to treat (NNT) – ikkje så enkelt likevel? - Steinar HunskårNr 2 2001 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder - "Unger? Aldri i livet!" - Elisabeth Swensen
Her, no - Elisabeth Swensen
Livet er ein annan stad - Marit Eikemo
Strategier i forebyggende helsearbeid – ungdom, samliv og seksualitet - Ulla Ollendorff
Den allmennmedisinske karaffel
Den allmennmedisinske karafell - Anna Stavdal
Sigurd Humerfelt (1914–2000)   og akademisk allmennmedisin i Bergen 1972–1984 - Steinar Hunskår og   Kjell Haug
NYE TIDER - Nye spesialistregler i allmennmedisin fra 1. januar 2003 - Kjell Nordby
Frå ein annan røyndom - Bjørg Holm
Interkommunalt samarbeid om legetjenesten – ikke bare om natten - Anne Helen Hansen
Kurs: Smittsomme sykdommer. Utfordringer i en storby
PASIENTROLLEN – i et sosialantropologisk perspektiv - Anne Karen Bjelland
Testosteron - grunnleggende, oppskrytt, målbart og terapeutisk  - Esben Esther Pirelli Benestad
Å dra opp til Soria Moria for å lære seg å skrive - Inger Marie Lid
Korleis ta vare på den faglege nyfikne? - Frode Forland
Ord om Ord - Jannike Reymert 
Den gode lege? - Torgeir Gilje Lid
Lyrikkstafetten - Tone Skjerven
EDB-spalten - John Leer
RELIS - - Olav Spigset
AFU:
Vurdering av to forsøksprotokoller
DHEA- veien til evig unggdom?Nr 1 2001 Innhold:


Forsiden
Redaksjonen
Leder - Den allmennmedisinske karaffel - Jannike Reymert
Den allmennmedisinske karaffel
Den allmennmedisinske karafell – det faglige innholdet i fastlegeordningen av Petter Øgar
Med stjernene som navigasjonsredskap av Magne Nylenna
Uansett hvor effektiv den medisinske forebygging eller behandling blir, vil ikke døden kunne avskaffes, bare utsettes.
Scenarier år 2010 av fylkeslege Petter Øgar
For samfunn varer lykkelige løsninger aldri av Pål Gulbrandsen
Om Scenarier fram til 2010 Kommentarer fra Hans Th Waaler
De fem scenariene – marked for alle pengene? av Steinar Westin
Litt om dei nye helselovane av Geir Sverre Braut og Øystein Hus, Fylkeslegen i Rogaland
Allmennpraktikerstipend 2. halvår 2001
Afrodite på legevakt
Engler uten vinger – en oppfølging. Intervju med anestesilege Jan Erik Nilsen av Tone Skjerven
Steigenmodellen  en modell for rekruttering, samordning og effektivisering av helsetjenester i utkantkommuner av Fred Andersen
Kurs: Sonografi no og i framtida
Bokanmeldelser - av Jannike Reymert
Ord om ord av Jannike Reymert
På vegne av flere…
En Lyrisk stafett - lagleder Tone Skjerven
EDB-spalten: Hva skal vi velge? av John Leer
Klinisk-epidemiologiske lærestykke: Feiltolkning eller bevisst vinkling av kjend diabetesstudie? av Steinar Hunskår
Spørsmål til RELIS: Kan Diflucan® (flukonazol) brukt tidlig i svangerskapet skade fosteret? av Per Lagerløv og Tone Westergren

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.