2002 innhold

Årgang 2002                                                                          Her er siste nummer

Nr 7/8

Nr 6

Nr 5


Numrene 5, 6 og 7/8 skal redigeres og i mellomtiden kan tekstene leses


Nr 4 2002 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder - av Gunnar Strøno
Distriktsmedisinske    forteljingar - av Eivind Vestbø 
Gammel vin i nye flasker, eller omvendt?  Toralf Hasvold intervjuet av Jannike Reymert og Gunnar Strøno
Fra Alma mater til Tana -av Helen Brandstorp
DISTRIKTSMEDISIN  – fortid eller fremtid? - av Magne Nylenna
For å gjøre jobben godt nok trenger jeg…  - av Anne Hensrud
Globaliseringens konsekvensar på distriktsmedisinens bord - av Reidar Almås
En landsens lege - av Franz Kafka
Utposten i samtale med helseminister Dagfinn Høybråten, ved Frode Forland
Glykemisk indeks – ny nøkkel til god helse? - av Anne-Marie Aas
Ord om ord - av Jannike Reymert
Historier fra virkeligheten - av Elisabeth Swensen
Lyrikkstafetten


Nr 3 2002 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder - av Tone Skjerven
Det største medisinske problem vedr. CØLIAKI er at for få leger får mistanke om diagnosen - av  Karsten Kronholm

Fjoset - av Sigrid Bø Grønstøl
Mat med sjel og livskraft - av Tore S. Kristiansen
Kroppens sug. Hjertets savn Dikt: Karin Sveen  Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty
MATVAREINTOLERANSE mye upløyd mark på allmennlegekontoret? - av Jannike Reymert
Statlig overtakelse av det spesialiserte rusvernet av Sverre Nesvåg
Nye utrednings- og behandlingsmuligheter ved Infertilitet og menstruasjonsforstyrrelser - av Jannike Reymert og Eszter Vanky
Venøs tromboembolisme (VTE) -noen aktuelle vurderinger i allmennpraksis. - av Eva Marie Jacobsen
Innlegg til Utposten: Behandling av rusmisbrukere - av Dagfinn Harr
Olav Rutle sitt 3. Minnesymposium
RELIS: Kardioviskulære bivirkninger av prednisolon - av Kirsten Myhr og Liliana Bachs
Ord om ord - av Jannike Reymert
En lyrisk stafett - Tone Skjerven – lagleder
Kalvedans - Ottar Flatland
EDB-spalten - John Leer
Bokanmeldelser - Jannike Reymert
Når pasienten skal ned i vekt
- av Jannike Reymert


Nr 2 2002 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder - av Frode Forland og Elisabeth Swensen
Riv ned gjerdene - av Martin Blindheim
REDD   med all mulig grunn - av Roger Gundersen
Egil født og oppvokst på Stovner - av Erik Jesman Pedersen
Noen trender og utfordringer for arbeidslivet - av Arvid Skutle
Dans med meg, pappa!av Helga Flatland
Den perfekte sykdom - av Bjørn Hofmann
Psykiske reaksjoner på funksjonstap -  av Hilde Bergersen
Hattestativ eller verktøykasse? - av Petter Øgar
Ord om ord - av Jannike Reymert
Historier fra virkeligheten 
En Lyrisk stafett - Tone Skjerven
Segmental neglerotsablasjon med 80% fenol - av Jannike Reymert
RELIS: Risiko ved bruk av warfarin tidlig i svangerskap - av Kirsten Kilvik Viktil og Tone Westergren


Nr 1 2002 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder - av Torgeir Gilje Lid, Peder Olesgaard og Jan Stålhammar
Familielæge på Nytorv - af Anna Weibull
Skandinavisk samfunnsmedisin
Patientmöten och pappersexercis - av Christer Petersson
Overlegene i Stavanger
- av Ivar Halvorsen og Olav Thorsen
Risikovurderingar i samfunnsmedisinsk arbeid - av  Geir Sverre Braut og Ove Njå
Hattestativ eller verktøykasse? - av Karin Straume
Ola Nordmann har aldri vært sykere - av Olav Røyneland
Korsryggsmerter - svar fra Aage Indahl
Ord om ord - Jannike Reymert
Liker De Kjærstad ?
En lyrisk stafett - Tone Skjerven
EDB-spalten - John Leer
Nytt NSAM-styre - av Anna Stavdal
Gu for første gang… - Jannike Reymert
RELIS:  Selektive serotoninreopptakshemmere og graviditet/amming - av Erik Pomp, Pål-Didrik Hoff Roland og Ane Gedde-Dahl

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.