2003 innhold

JULEBILAG Nr 7/8 2003

Nr 7/8 2003 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder av Ola Nordviste
Utpostens dobbelttime:
Nichole Reese intervjuet av Helen Brandstorp
"Hvorfor er de så vanskelige?" av Ivar Skeie
Refleksjoner rundt boken 'Helse for de mange - samfunnsmedisin i Norge' - Ola Jøsendal
Making it Work av Anders Svensson
Bruk av vikarbyrå - en kort innføring for leger uten leger av Anders Svensson
Senter for sjeldne sykdommer og syndromer ved Rikshospitalet - Torill Rønsen Ekeberg intervjuet av Jannike Reymert
Hva er god behandling av angsttilstander i allmennpraksis? av Trine Bjørner
"Kropp og selvfølelse" - informasjon om en kursserie og om personlige opplevelser som elev - av Astri Medbø
Et kvantesprang for kvalitet i primærhelsetjenesten i Storbritania - hvilken vei bærer det? - kommentar fra Janecke Thesen og fra Gisle Roksund
Hypotermi av Helen Brandstorp
Akuttmedisin i Henningsvær av Peter Prydz
Redd for å stikke på halsen??? av Helen Brandstorp
Lyrikkstafetten av Tove Rutle
Historier fra virkeligheten av Ivar Skeie
Lærerike kasuistikker av Morten Breiby
Slik gjør (nå) jeg det ! av Pål Suhrke
I forbifarten - Gisle Roksund
Allmennmedisin som storfag i Tromsø av Knut Arne HoltedahlNr 6 2003 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder av Ingvild Menes Sørensen
Utpostens dobbelttime: Hasse Melbye intervjuet av Helen Brandstorp
Kronisk obstruktiv lungesykdom av Arnulf Langhammer
Legeforeningens kurs i spirometri - en bra introduktion av Tom Björnheden
Røykeavvenning - hvordan gjøre det i praksis? av Jørn Ossum Gronert
Behandlingshjelpemidler for LUNGESYKE av Svein Riis
Northern Medical Unit av Helen Brandstorp
Seksualitet, samliv og funksjonshemning av Guttorm Eidslott
Er det så viktig med tidlig diagnostisering av aldersdemens? Allmennpraktiserende leger svikter sin oppgave av Harald A Nygaard
Har p-verdier betydning for folkehelsen ? av Øyvind Næss
Gjennomføring av gjensidig praksisbesøk av Ola Nordviste
Lyrikkstafett av Tove Rutle
EDB-spalten av John Leer
RELIS av Marit Buajordet og Olav Spigset
Historier fra virkeligheten av Helen Brandstorp
Slik gjør (nå) jeg det!
Tolkning av spirometri av Anders Svensson
Lærerike kasuistikker
Hodepinepasienten av Ivar Skeie
I forbifarten:
Marte WalstadNr 5 2003 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder av Helen Brandstorp
Ny Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse av Nora Ahlberg og Hammad Raza Syed
Utpostens dobbelttime:
Ester Fjellheim intervjuet av Helen Brandstorp
DISTRIKTSMEDISIN - medisin i distriktene, eller medisin for distriktene? av Anders Svensson
Stoffmisbrukernes somatiske og psykiske helse av Ivar Skeie
Kvantesprang i kvalitet i primærhelsetjenesten i Storbritannia? av Kjeld Malde
10 ÅR MED FASTLEGEN av Anne Helen Hansen
Bruk oss mer! HILSEN RELIS av Ola Nordviste
Prosedyrer: Nødvendig onde eller grobunn for faglig og personlig utvikling i det pasientrettede arbeidet? Erfaringer fra helsesekretærprosjektet ved legekontor i Tromsø kommune av Berit Forsgren
Take my advice, I am not using it ! av Geir Sverre Braut

Godt hjelpemiddel for AHLR-treningen! anmeldt av Helen Brandstorp
Med en uvenn i kroppen - En samling dikt om Parkinsons sykdom av Per Martin Linnebo - anmeldt av Halvard Eskeland
"Når helse blir en vare" - ei bok av Olaug Lian anmeldt av Bjørg Holm
DEN PLAGETE PASIENT eller ALLMENNMEDISINSK HVERDAGSPOESI ? av Ola Nordviste
Lyrikkspalten - lagleder Tove Rutle
EDB-spalten av John Leer
Historier: Melvin helbreder en schizofren
Forslag til behandling av telefontimefobi av Anders Svensson
I forbifarten: Trond Egil Hansen
Lærerik kasuistikk av Anne KorsæthNr 4 2003 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder av Ingvild Menes Sørensen Ivar Skeie
Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten gjennom 30 år av Eystein Straume
Utpostens dobbeltime av Ivar Skeie
Påvisning og behandling av høyt blodtrykk - problemområder av
Irene Hetlevik
Diagnostikk og behandling av høyt blodtrykk av Tor-Erik Widerøe
Bruk av legemidler hos eldre av Olav Spigset
Fastlegeordninga i Sogn og Fjordane - suksess eller fiasko? av Petter Øgar
Dykkerulykker av Jan Risberg
Send samfunnsmedisineren i dusjen ! av Ola Nordviste
Folkehelse, samfunnsmedisin og tidsåndens tyranni av Magne Nylenna
Allmennleger - antall og utvikling - 1995-2003 av Anders Taraldset
RELIS: Rohypnol® (flunitrazepam) og paradoks effekt av Merete Vevelstad og Vigdis Solhaug

Lyrikk - Tove Rutle
Slik gjør (nå) jeg det! av Gunnar Strøno
Historie fra virkeligheten av Amund Peder Teigmo
EDB-spalten av Jannike Reymert, Torgeir Gilje Lid og John Leer
Lærerik kasuistikk av Karin Frydenberg
I forbifarten: Kjell Maartmann-MoeNr 3 2003 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder av Helen Brandstorp
Dobbeltime med Per Einar Jahr mars '03 av Helen Brandstorp
Arbeidsplassbeskrivelse - et nyttig hjelpemiddel ved funksjonsvurdering av Inger Gudding og Arve Lie
Skal vi fremme helse i Norge ? av Odd Bjørnstad
Ingen landsbylege akkurat av Anne Kvalheim
Akutt iskemi i beina av Eric Wahlberg
En manuellterapeuts erfaringer med henvisningsprosjektet av Sven Erik Fredriksen
Behandling av stoffmisbrukere - tverrfaglighet og etiske dilemmaer av Ivar Skeie
24-timers blodtrykksmåling eller hyperrisikisme av Eivind Meland
30 års jubileum (bilder)
Løvetannprisen 2003
From Bø til London av Anders Helmerson
Hvorfor Vesterålen ikke har interkommunal legevaktsentral av Anders Svensson
Lyrikkspalten av Petter Øgar
Edb-spalten av John Leer
Historier av Anders Svensson
Slik gjør jeg det av Gunnar Strøno
Anette Fosse
Kasuistikk av Tore Mellbye
Nr 2 2003 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder av Ola Nordviste
Fred er ei det beste, men at man noget vil av Elisabeth Swensen
Samhandling i helsetjenesten av Terje Johannessen
Karl Evang 100 år - en samfunnsmedisinsk (selv)kritikk
Utdrag av foredrag gitt i Oslo 21.10.02 i anledning hans 100-års dag av Per Fugelli
Sosial ulikhet - angår det allmennlegen? av Mette Brekke
Kan jeg få en resept på progesteronkrem, doktor? av Jannike Reymert
Hvordan skal jeg klare å leve med legevakter resten av livet? av Irene Øygard
Legemiddelbehandling og eldre - etiske kontroverser - av Sigurd Sparr
Turnuslegefordeling - av Anders Svensson
Det sanne eventyret om - når kroppen går til angrep på seg selv
Lyrikkspalten - av Siri Brelin
EDB-spalten av John Leer
RELIS: Legemidler for postkoital antikonsepsjon av Sofia Frost
Morten Breiby
Det subjektive og det objektive - av Einar Zwaig
Fiskekrok i fingeren - av Torgeir Wiik
Nr 1 2003 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder
Stoffmisbruk(ere) - en utfordring for fastlegen - Ivar Skeie
Utpostens dobbelttime - Helen Brandstorp
Paranoide vrangforestillinger? - Harald G. Sunde
Legemisjonen - fortsatt en utfordring -
Rolf Bergseth
Notater fra en trett lege (V) med epikrise - Øystein Hallre
Ingen grunn til panikk! (?) Bekymringer om helsevesen og angstens vesen - Harald Sundby
Helserådet 10 år - Einar Bråten og Arne Vassbotn
SVANGERSKAPSPERMISJON - har jeg råd til det? - Ingvild Menes Sørensen
Faste spalter:
Bokanmeldelse
Lyrikk
Historier fra virkeligheten

RELIS
Slik gjør (nå) jeg det !
Lærerike kasuistikker
I forbifarten
Nytt fra instituttene

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.