2004 innhold

Nr 8 2004 Innhold

Forsiden

Leder: Twin Peaks
Av Ivar Skeie

Har legekunsten gode nok rammevilkår...
Av Eivind Vestbø

Legekunsten i det 21. århundre - en balansekunst
Av Steinar Krogstad

Det skapende mellomrommet mellom pasient og lege
Av Eli Berg

Legekunst før vår tid
Av Aage Wifstad

Fra legekunst til pasientautonomi
Av Eystein Straume

Lege for kommersialisering og sjukeleggjering
Av John Nessa

Legekunsten i det 21. århundre
Av Ingvard Wilhelmsen

På den andre siden av lesesalmuren
Av Lina Klara Hoel Felde

Nr 7 2004 Innhold:

Forsiden

Leder: Har du snakket med noen i det siste? 
Av Ingvild Menes Sørensen

Utpostens dobbelttime: Intervju med Ola Lilleholt. 
Av Jannike Reymert

Noen ganger er det godt å fortelle. 
Tanker fra allmennleger i Troms

Å leve som psykisk utviklingshemmed - hovedpersonenes stemmer. 
Ivar Skeie intervjuer Ellen Slotnæs

Legemidler ute av kontroll?
Av Kirsten Myhr

Praksiskonsulentstafett
Av Odd Kvamme

Hvor er det blitt av alle kommentarene til den nye veilederen i miljørettet helsevern?
Av Ola Nordviste

Tema: Radiologi
John Terje Geitung og Per Sunde

Kommunelege 1 - en bildereportasje
Av Mic Calvert og Anders Svensson

Pasientens syn på fastlegeordningen
Av Hans-Johan Breidablikk

Slik gjør (nå) jeg det! Mikroskopering av fluor vaginalis
Av Kristina Hernborg Johannessen

Lærerike kasuistikker: En uvanlig variant av en vanlig sykdom
Av Ivar Skeie, Bjørn Modalsli og Even Reinertsen

I forbifarten: Steven Crozier

Lyrikkspalten av Tove Røsstad

Diverse informasjon: 
Løvetannprisen 2004
NSAMs forfatterstipend 2004
Allmennmedisinsk forskningsutvalgs forskningspris

 

 

Nr 6 2004 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder av Gunhild Felde
Utpostens dobbelttime: Tor Jacob Moe intervjuet av Gunhild Felde
Radiologisk diagnostikk av hjerte og lunger, bare røntgen thorax? av Jonn Terje Geitung
Radiologisk diagnostikk og stråledoser av Jonn Terje Geitung
I sykehjem med ustyrlig avløp - kjørt løp !? av Gisle Scmidt og Siri Scmidt Øvregard
Utredning av vitamin B12- og folat-mangel av Petter Wetterberg
Samhandling mellom allmennlege og psykomotorisk fysioterapeut av Harald Kamps og Sidsel Arnesen
Fibromyalgi på indisk vis av Lars Bjørn Rasmussen
Bilder fra klinisk praksis - billedpakke til bruk i veilednings- og smågrupper
Oppklaring av uklarheter i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler av Gabriele Nilsen
PRAKSISKONSULENT - en konsulent på sykehus fra allmennpraksis av Unni Ringberg
Vått og ubehagelig - men ikke håpløst av Ingvild Menes Sørensen
MED LEGEN PÅ LAGET: Røykeavvenning i primærhelsetjenesten
Lyrikk - Tove Rutle (lagleder)
HISTORIER fra virkeligheten av Helen Brandstorp
I forbifarten:
Olgeir Haug
Lærerik kasuistikk:
Alprazolam - et problematisk benzodiazepin - av Dagfinn HaarrNr 5 2004 Innhold:


Forsiden
Redaksjonen
Leder av Ola Nordviste
Utpostens dobbelttime:
Brynjulf Barexstein intervjuet av Gunhild Felde
Kontakt, tillit og rollefordeling - Bjørn-Inge Larsen i prat med Ola Nordviste
Kasuistikk: En voksen pasient med AD(H)D - en sjelden 'bever'! - av Helen Brandstorp og Ola Nordviste
Oppmerksomhetsforstyrrelse (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
Ny lærebok i psykiatri anmeldt av Ola Nordviste
Helsetjenesten i det landlige Tanzania - av Karin Frydenberg
Har samfunnsmedisinen en fremtid? - En mail-diskusjon ved Johannesen, Nordviste og Jøsendal
Når Datatilsynet kommer på besøk - Intervju med Steinar Fretland av Jannike Reymert
Personvern - en naturlig del av legens kjerneoppgave? av Leif T Aanensen og Helge Veum
TRINNVIS - omtalt av Dag Lunder
Normalitet sett fra allmennlegekontoret - av Janecke Thesen
En sykehjemslege krysser sine spor - refleksjoner etter 25 års arbeid som "tilsynslege" - av Steinar Steinsvoll
Bokanmeldelser - av Bente Aschim, Ivar Skeie og Steffen Steffenrud
Lyrikk - en lyrisk stafett - ledet av Tove Rutle
EDB-spalten - av John Leer
Historier fra virkeligheten - av Ola Nordviste
Slik gjør (nå) jeg det! - av Jannike Reymert
Lærerike kasuistikker: Polymyalgia rheumatica: Når behandlingen ikke virker - av Gunhild Felde og Karstein Haldorsen
I forbifarten: Terje VigenNr 4 2004 Innhold:


Forsiden
Redaksjonen
Leder av Ole Rikard Haavet og Ivar Skeie
Helsestasjon for ungdom. Ungdom og seksualitet - Gunhild Sundal intervjuet av Gunhild Felde
Unges helseproblemer - kan fastlegen bidra i forebyggingen? av Hans Johan Breidablikk
Klamydia blant unge i Norge - av Maria Romøren
Når ungdom ruser seg - hva kan fastlegen gjøre? - av Ivar Skeie
Samtale om rusproblem med ungdom - av Arve Strandheim
Rus og rusrelaterte problem blant ungdom - av Arve Strandheim
Depresjon hos unge - en oversett lidelse med gode behandlingsmuligheter - av Ole Rikard Haavet
Kognitiv terapi brukt i en ungdommelig allmennpraksis - av Gunhild Felde
Hvem er far til barnet? - av Irene Øygard
Den allmennmedisinske kanon - er den nå komplett? - en oversikt over de siste tiårs allmennmedisinske skriftlige produksjon og noen tanker om veien videre. av Anne Luise Kirkengen
Lyrikkspalten - Tove Rutle red
RELIS: Salazopyrin, Ciproxin, flagyl og perifer nevropati - av Werner Frøynes
Lærerike kastuistikker - Ivar Skeie red
I forbifarten: Hans Kristian BakkeNr 3 2004 Innhold:


Forsiden
Redaksjonen
Leder av Helen Brandstorp
Utpostens dobbelttime: Ellen B. Pedersen intervjuet av Anders Svensson
Skal allmennleger kunne utføre endotracheal intubasjon? av Guttorm Brattebø og Geir Arne Sunde
Lopper som angriper folk av Reidar Mehl
Neste pasient er utviklingshemmet av Ivar Mæhle
Psykisk utviklingshemmede - hvordan er omsorgen og helsetilbudet 13 år etter ansvars/HVPU-reformen? - Ivar Skeie intervjuer Geirmund Skeie
Allmennlegen må være en aktiv akuttmedisinsk ressurs!
- er norske allmennleger engasjerte og motiverte for prehospital akuttmedisin?
av Mads Gilbert
Distriktsmedisinske sentre. Vår felles gjøkunge eller institusjon for samhandling, innovasjon og nytenking? av Karsten Kehlet
Kravspesifikasjonar til den framtidige distriktslegen! av Frode Forland
Den distriktsmedisinske rakketten - av Anders Svensson
Lyrikkspalten - Tove Rutle red
Lærerike kasuistikker - Ivar Skeie red
Slik gjør nå jeg det. Hvordan lese artikler? av Per Vaglum
I forbifarten: Olav Gunnar Ballo
RELIS: Antihypertensiva og seksuell dysfunksjon - av Kirsten Myhr og Odd Brørs
Bokanmeldelse: Lærebok og roman - Per Vaglum - anmeldt av Ola NordvisteNr 2 2004 Innhold:


Forsiden
Redaksjonen
Leder av Anders Svensson
Utpostens dobbelttime: Edvin Schei intervjuet av Gunhild Felde
Leger uten begrensninger av Torhild Hallre i samarbeid med Berit E Øhn
Å bygge bro mellom forskning og praksis av Signe Flottorp
DISTRIKTSMEDISIN - veiviser og lokomotiv i utviklingen av morgendagens helsetjeneste av Anette Fosse
Enkel audit av Ivar Skeie
Datasikkerhet på legekontor av Eva Henriksen, Eva Skipenes og Dag Nordvåg
Trusler mot datasikkerheten ved legekontor av Eva Henriksen, Eva Skipenes og Dag Nordvåg
Håndtering av atrieflimmer av Tor Ivar Stakkevold
Musikk og helse av Gunhild Felde
Bokanmeldelse av Janecke Thesen
Ryggstatus i allmennpraksis av Anders Svensson
Lyrikkspalten - Tove Rutle
Kasuistikk: Urtikaria og angioneurotisk ødem av rofekoksib, kulde eller anstrengelse? av Jannike Reymert, og
Pål-Didrik Hoff Roland
RELIS: Antikoagulantia og amming av Hanne Stenberg-Nilsen og Tone Westergren
I forbifarten: Svein Arne MonsenNr 1 2004 Innhold:

Forsiden
Redaksjonen
Leder av Ivar Skeie
Utpostens dobbelttime: Marie Barlindhaug intervjuet av Helen Brandstorp
"Hvordan gjør vi det i praksis?" LAR - av Ivar Skeie
DEMENSDAGENE 2003 - ettertanker - av Mari Kristin Johansen
Synspunkter på diagnostisering av aldersdemens - av Bjørg-Helene Renaa
JESPERUDHUSET - et rehabiliterings- og aktivitetssenter i bydel Stovner, Oslo - av Anne Grete Orlien
Persona non grata - av Harald Sundby
Norsk allmennmedisin sett fra et utenlandsk perspektiv - av Dino Schlamp
Partisansykehuset Franja i Slovenia - av Elisabeth Swensen, Per Stensland og Bjørn Gjelsvik
Statusrapport frå Sogn og Fjordane: Samarbeid mellom 1. og 2. linetjenesta - alltid ei utfordring - av Petter Øgar
Kvantesprang i kvalitet i helsevesenet, eller hvordan få leger til å endre adferd - av Kjeld Malde
Vold og trusler på legekontoret - av Jannike Reymert
Bokanmeldelse - av Per Stensland og Synne Øien Stensland
Lyrikk - av Tove Rutle, lagleder
historie fra virkeligheten - av Ivar Skeie
lærerike kastuistikker - av Anders Svensson
Det er relasjonen som hjelper - av John Nessa og Anders Svensson
slik gjør nå jeg det - av Anders Svensson
i forbifarten - Maria Hellevik

 


 


Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.