Utposten nr 5 - 2011

Leder: Når ord blir for små
Av Lisbeth Homlong

Utposten dobbelttime: Ildsjel med helsebringende pågangsmot
Sissel Sørbøe intervjuet av Tove Rutle

Helseeffekter av amming - en myte?
Av Solveig T. Holmsen, Beate Fossum Løland, Anne Bærug og Gro Nylander

Kvalitetsverktøy på allmennlegekontoret
Av Marie Brudvik og Janecke Thesen

Helsesekretærene er gode å ha, men vanskelige 'å se'
Av Tove Rutle

Våre legeforventninger til medarbeiderne på Team Legekontor
Av Janecke Thesen, Kristin Prestegaard og Bjørnar Nyen

Helsesekretærer trives i jobben sin
5 spørsmål til 4 helsesekretærer på ulike geografiske poster

Sopptur - høstens risikosport
Av Kristin Opdal Seljetun, Barbro Johanne Spillum, Kolbjørn Mohn Jensen, Berit Muan og Sten Frøyshov

Å leve og la dø - lindrende behandling i kommunehelsetjenesten
Av Anette Fosse

Pasienten tåler ikke mat - hva skal vi tro?
Av Arnold Berstad, Jørgen Valeur, Kristine Lillestøl, Ragna Lind, Mette Helvik Morken, Kine Gregersen, Gülen Arslan Lied, Tone Tangen og Erik Florvaag

Lyrikkstafetten: "Arkeologi" av Lars Saabye Christensen
Innsendt av Stein Nilsen

Historier fra virkeligheten: Fastlegen og katastrofer

Dødsfuge
Dikt av Paul Celan

RELIS: Gravide, ammende og legemidler
Av Trude Giverhaug

Bokanmeldelse: "Kaotiske hjerter" - hvordan leve med atrieflimmer
Boken skrevet av Dag Thelle og Maja-Lisa Løchen, og anmeldt av Torsten Risør

Bokanmeldelse: "Akutte hudsygdomme" - kort og konsist om akutte hudlidelser
Boken skrevet av Claus Zachariae og Robert Gniadecki, og anmeldt av Mona Sødnenå

Tips til Praksis: Frivillighetsportalen.no - nye muligheter i livet
Av Lars Mannsåker

Utposten nr 1 - 2011

Leder: Innboks- og utbokskontroll
av Jesper Blinkenberg 1

Utposten dobbelttime: Læremesteren
av Christian F Borchgrenvink intervjuet av Tom Sundar 2

Allmennmedisinske utfordringer: Innbokskontroll for almennleger
av Jørn Kippersund 6

K-en som ble borte - noen synspunkter på forslag til nye lover og ny helseplan
av Gisle Roksund 9

Screening for kolorektal kreft i Norge
av Michael Bretthauer og Atle Fretheim 11

Kvalifiseringsprogrammet - en vei ut av fattigdom
av Tone Dehli 14

Forslag til elementer i et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten
av KA Lindahl, T Bakke, Å Ringard og S Flottorp 15

Årstiders betydning for somatisk syklighet og dødlighet
av Nicolas Øyane 18

Kviser - ungdomstidens medaljebakside
av Sture Rognstad 22

Bruk av Glukose eller HbA1c til diagnostikk av diabetes
av Reidun LS Kjome 28

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel
av Malin Eberhard-Gran 31

Villmarksmedisin - en ny og utfordrende disiplin
av M Iversen-Tennøe, B Lischner og K Finsnes 36

Hjelp til selvhjelp - det må utdannes flere helsesekretærer
av Gro Bengtson 40

Lyrikkstafetten: Dikt av Sigmund Mjelve
av Sigbjørn Rønbeck 41

RELIS: Sikkerhet ved langtidsbehandling med protonpumpehemmere
av Hilde Erdal 42

Tips til praksis: Nedtrapping av benzodiazepiner i allmennpraksis
av Christian Ohldieck 44

Lærerike kasuistikker:Metformin og diarè hos en eldre kvinne: Hvordan det kan gå...
av Renee Waage og Tor Claudi 46

Bokanmeldelse: Fargeblindhet - et fenomen med mange og store konsekvenser
av Mona Søndenå 48

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.