Utposten nr 5 - 2012

Leder: Fastlegen framleis best i klassen
Av Lisbeth Homlong

Utpostens dobbelttime: Utpostens pionerer og provokatører
Harald Siem og Pål Wium intervjuet av Tom Sundar og Mona Søndenå

Allmennmedisinske utfordringer: Tverrfaglige utfordringer av medisinske uforklarte plager og symptomer - konsekvenser for behandling
Av Lillebeth Larun og Aase Aamland

Kreftpasientene dine bruker det - hva vet vi om mistelbehandling?
Av Anette K. Bender

"The needle and the damage done..." - somatisk syklighet blandt opioidavhengige.
Av Ivar Skeie

Helsekravene til førerkort.
Av Jørgen G. Bramness og Ragnhild Angell Holst

Nye veiledere.

Allmennlegers bruk av tolk
Av Trygve Kongshavn, Svein Aarseth og Kjell Maartmann-Moe

Kan vi ha tiltro til UpToDate?
Av Alexander Wahl

Offentlige legeoppgaver i samhandlingsreformens tid - allmennmedisinsk gull eller gråstein?
Av Robert Tunestveit og Karsten Kehlet

Ål kommune viser vei.
Av Robert Tunestveit

Ungdomshelse - hvor og hvordan kan helsearbeidere bidra?
Av Hans-Johan Breidablik

Testing av laboratorieutstyr i primærhelsetjenesten: et SKUP for brukerne.
Av Camilla Eide Jacobsen

Sovemedisin, Vekkemedisin, Drømmemedisin.
Av Benny Adelved

Lyrikkspalten. Av Daniel Due-Tønnesen.

RELIS: Gestagen eller kombinasjons p-piller ved Leidenmutasjon. Av Pål-Didrik Hoff Roland.

Lærerike kasuistikker: Når angsten tar overhånd.
Av Ann-Kristin Stokke

Historie fra virkeligheten: legelisten.no - gapestokk eller konstruktiv kritikk? Av Wenche B. Karlsen 

Lesebrev: Mørkemenn og fargeblindhet
Tilsvar til Signe Flottorp av Eivind Meland

Bokanmeldelse: Dialektisk ledelse - en fin appetittvekker.
Anmeldt av Eivind Meland

Utposten nr 4 - 2012

Leder: Samhandling i stort og smått
Av Ann-Kristin Stokke 
 

Utpostens dobbelttime: Unge legers representant i Europa
ARobert Burman intervjuet av Esperanza Diaz

Allmennmedisinske utfordringer: En økonoms blikk på fastlegeordningen
Av Inger Cathrine Kann

Enqete: Samhandlingsreformen - status så langt  

Sovemedisin - Vekkemedisin
Av Benny Adelved 

Er'e så farlig a?
Av Morten Finckenhagen 

Nasjonalt legevaktnummer skal gi bedre tilgjengelighet - hvor ringer folk i dag?
Av Tone Morgen og Elisabeth Holm Hansen 

Nytt nødnett - noe for fastlegen?
Av Ove Kristianslund  

En skyllebøtte - Utplasseringsoppgave i allmennmedisin
Av Christina Flatebø Nordang 

Brytningstid - Rapport frå "Allmennmedisinsk våruke"
Av Lisbeth Homlong 

Rapport Portugal - Mer enn klippfisk
Av Jesper Blinkenberg 

Noklus diabetesskjema - et viktig verktøy for fastleger
Av Karianne Fjeld Løvås 

Abort og reservasjonsrett for leger - hva forteller abortratene
Av Signe Flottorp 

Leserbrev: Om ADHD og uryddig retorikk - Et tilsvar til Hovda og Alexandersens innlegg i Utposten 
Av Charlotte Lunde 

Bokanmeldelse: Forbilledlig godt skrevet om folkehelse
Av Nina Sletteland og Ruth Marie Donovan 

Lyrikksafetten: "Det lange livet" av Terje Johanssen UTTEXTI 1997
Av Einar Engtrø 

RELIS: Fast bruk av Ibuprofen kan nedsette effekten av lavdose ASA
Av Randi Myhr

Kvalitetsstafett: Tilgjengelighet er en viktig kvalitet
Av Inger Lyngstad 

Tips til praksis: Antibiotikabehandling ved erythema 
Av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo 

Utposten nr 2 - 2012

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.