UTPOSTEN NR 7 - 2013

Leder: Nye koster
Badboni El-Safadi

Utpostens dobbeltime: Traust totning med tæl
Kari Sollien intervjuet av Lisbeth Homlong

Allmennmedisinske utfordringer: Medisinsk øyeblikkelig hjelp i Helse Nord i et samhandlingsperspektiv
Ina Heiberg og Trine Magnus

Akuttmedisinsk trening i kommune – korleis kan ein gjere det?
Jan Helge Dalland

‘Det gode pasientforløp’ – sett fra fastlegekontoret
Marit Hermansen

Selvskadende ungdom: Hvordan møter vi dem? Presentasjon av en kvalitativ studie i allmennpraksis
Lene Dæhlen Selnes

Ansvarsgruppe for Velferd-Norge et essay om velferdsstatens status
Harald Sundby

Bruk av hemoglobin i sykehjem
Noklus

Naproxen nå?
Alexander Wahl

Alvorlig bevissthetsforstyrrelse etter ervervet hjerneskade – hvor skal den lokale helsetjeneste søke spisskompetanse?
Solveig Lægreid Hauger, Frank Becker og Marianne Løvstad

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft
Kreftregisteret

Nidaroskongressen – årets primærmedisinske myldreplass
Tom Sundar

Prisvinnerne under Nidaroskongressen i 2013

Bokanmeldelse: Klinisk dermatologi og venerologi
Anmeldt av Anja Brænd

Bokanmeldelse: Endokronologi – en medisinsk lærebok
Anmeldt av Mona Søndenå

Leserbrev: De fleste hypotyreosepasienter fungerer godt
Sara Hammerstad og Lars Omdal

Lyrikksafetten: "På jorden et sted...."
Mariann R Mathiesen

Kvalitetsstafetten: Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorene
Kristin Prestegaard

RELIS: Nedtrapping og seponering av SSRI før fødsel
Helle Lindland-Tjønn og Gro Cecilie Havnen

Historier fra virkeligheten: Se meg, doktor
Hege Johnsen

UTPOSTEN NR 5 - 2013

LEDER: Noko som er større enn deg sjølv
Av Lisbeth Homlong

Utpostens dobbelttime: Fastlegen er legevaktens bærebjelke
Anton Gjæver intervjuet av Anne Grethe Olsen

Allmennmedisinske utfordringer: Fastlegen si rolle når barn er pårørande
Av Frøydis Gullbrå og Marit Hafting

Legevakt - fortsatt en utfordring i små kommuner
Av Lars Nesje

En ganske alminnelig vakt
Av Peder Prydz

Tungpust på Bugøynes - en historie fra den tid vi kjørte legevakt
Av Harald G. Sunde

ENQUETE: Ultralyd i allmennpraksis
Av Badboni El-Safadi

Depresjon hos demente - en diagnostisk og terapeutisk nøtt
Av Ole Henrik Krat Bjørkholt og Jørund Straand

Lave vitamin D-verdier hos innvandrerkvinner
Av Mana Salaman og Somaye Darvishi

Legemiddelutprøvinger i allmennpraksis
Av Anja Maria Brænd

Altrnativbransjen - fargerik men farefull
Av Pernille Nylehn

Reisebrev: "Promoting partnerships with our patient
Av Lisbeth Homlong

AF 75 år - fagforening og fagleg forening
Av Steinar Hunskår

Telefontilgjengelighet hos fastlegene i Trondheim
Av Torgeir Fjermestad og Sonia Handberg Nielsen

Samhandlingsreform. Rådmannens grønne visjon
Av Harald Sundby

Legemiddel fra utlandet - hva sier vi når pasienten spør?
Av Runar Eggen

Bokameldelse: Alkohol - en fråga før oss i verden.
Anmeldt av Torgeir Gilje Lid

Lyrikkspalten: Livet er sansebasert...
Innsendt av Bjørn B. Hansen

Tips til praksis: HbA1c ved diabetesdiagnostikk
Av Tom Sundar

Historier fra virkeligheten: Avskjed
Av Dag Thelle

RELIS: Argumentasjon ved behandling av rastløse ben
Av Erlend Aa og Arne Reimers

Kvalitetsstafett: "Journalens førsteside" - til læring og praktisk bruk
Av Anne Mathilde Hanstad

Utposten nr 4 - 2013

Leder: Primærmedisinsk ridderdåd
Av Sigurd Høye


Utpostens dobbelttime: Helsediplomaten
Jonas Gahr Støre intervjuet av Tom Sundar og Mona Søndenå


Allmennmedisinske utfordringer: Ramadan, diabetes og allmennlegens rolle
Av Arild Aambø

FAQ for fastlegen om LDN
Av Guttorm Raknes


Lavdose naltrekson ved multippel sklerose
Av Kjell-Morten Myhr


Hvordan gikk det med de utskrivningsklare
Av Anne-Sofie D. Syvertsen


Legemiddelgjennomganger i sykehjem og hjemmebasert omsorg i Trondheim
Av Astrid Gilje Hageler, Torgeir Fjermestad og Kristin Midtdal


Bli mentor for en medisinstudent!
Av Robert Tunestveit og Kine Jordbakke


Ultralyd – allmennlegens beste venn
Av Morten Glasø


Kommentar til: Ultralyd allmennlegens beste venn
Av Tor Austad


Våruka – en viktig møteplass for norske alllmennleger
Av Karin Frydenberg og Tom Sundar


«Gylne øyeblikk» i helselivets veikryss – fastlegen som livsstilsveileder
Av Eirik Abildnes


Seksualitet i medisinstudiet – en mer praktisk tilnærming?
Av Sverre Myren og Katrine Melby


Helsefremmende kommunikasjon i allmennpraksis
Av Peder Olesgaard


Sukker, ikke fett som årsak til hjerte-karsykdommer
Leserbrev av Iver Mysterud og Dag Viljen Polyszynski


Bokanmeldelse: Arbejdsmedicin i praksis
Anmeldt av Svein Aarseth

Bokanmeldelse: Funktionelle lidelser
Av Hedda Tschudi-Madsen

Bokanmeldelse: Allmennmedisin
Anmeldt av Anja Brænd

Lyrikkstafetten: "I rørelse"
Innsendt av Stefan Martens


Lærerike kasuistikker; "Kan det være blodtrykket, doktor?"
Av Tom Sundar


Historier fra virkeligheten; Det er enkelt å hjelpe
Av Camilla Udjus

RELIS: Behandling av hypotyreose under graviditet og amming
Av Cecilie Sogn Nergård og Louise Koren Dahll


Tips til praksis; Effektiv medisinsk oppdatering
Av Alexander Wahl

Utposten nr 2 - 2013

Leder: Faglig koldtbord
Av Badboni El-Safadi

Utpostens dobbelttime: Ein knivsegg mellom fortviling og tryggleik.
Lars Amund Vaage intervjuet av Lisbet Homlong

Allmennmedisinske utfordringer: Antibiotika til barn - et spørsmål om smak og behag.
Av Guro Haugen Fossum

Minitabletter - løsningen på smaksproblemet?
Av Sigurd Høye

T4 og T3 i kombinasjon med hypotyreose - et behandlingsalternativ?
Av Lars Omdal og Sara Hammerstad

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - riktig initiativ til rett tid
Av Siri Evju Janssen

Skriver du en god henvisning for pasienten din? - evaluering av henvisninger til et DPS.
Av Kathe Helland Holmås og Live Hovland

Svangerskaps- og postpartumsdepresjon i primærhelsetjenesten.
Av Nilam Shakeel

Screening kan redusere barseldepresjon - men myndighetene takker nei.
Av Tom Sundar

Bivirkninger ved bruk av anabole androgene steroider.
Av Egil Haug

Lokalt fastlegeinitiativ godt mottatt.
Av Marit Vidringstad

MiniPEP - brukerundersøkelse som metode for praktisk kvalitetsforbedring på allmennlegekontoret.
Av Kirsti Malterud og Inger Lyngstad.

Multippel kjemisk overfølsomhet(MSC) - en utfordring både for pasienten og legen. 
Av Siri Slåstad

Screening for livmorhalskreft - fastlegens viktigste screeningoppgaver.
Av Sveinung Wergeland Sørbye, Peder Halvorsen og Ivar Sønbø Kristiansen

Rehabilitering på Kypros - et utvidet samhandlingstilbud.
Av Geir A. Råheim

Holder du mål i livet?
Leserbrev av Hege Holand Hansen

Vend om til et betre liv!
Bokessay av Edvin Schei

Bokanmeldelse: Syngja.
Anmeldt av Lisbeth Homlong

Lyrikkstafetten: "Vegen eg ikkje gjekk" av Robert Frost
Utfordringen tatt av Dina Midttun

RELIS: Høy dosering av paracetamol
Av Gro C. Havnen, Barbro Spillum og Tone Westergren

Lærerike kasuistikker: Infarktutløst astmaanfall og lang vei til sykehus
Av Tom Sundar

Historier fra virkeligheten: Ukas pasient nr. 2.
Av Biret Henriksen

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.