UTPOSTEN NR 7 - 2014

 

 LEDER: Mål for diabetesbehandling – er det så nøye da?
Av Anne Grethe Olsen

ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER: Diabetessatsingen i Helse Nord
Av Tor Claudi

Diabetes og førerkort
Av Inger Williams

Tanangermodellen. Organisert kronikeroppfølging i primærhelsetjenesten. Diabetes som systemsykdom.
Av Kristian Jong Høines

To pasienter med diabetes II
Av Peter Prydz

Diabeteskasuistikker fra medisinsk poliklinikk
Av Anne Grethe Olsen

Kasuistikk – LADA
Av Badboni El-Safadi

Smitteverntiltak i barnehage og skole gir færre infeksjoner
Av Ingrid M. Høie

PEARLS – nyheter i én overskrift
Av Alexander Wahl

"Vi må være litt strenge". Fastlegers holdning til forebyggende helsearbeid
Av Stig Bruset, Sigurd Høye og Ole Rikard Haavet

PMU 2014 - Kunsten å velge
Av Mona Søndenå

Prisvinnere PMU 2014

Ny kunnskap i allmennmedisin. Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke 2014.
Redigert av Elin Olaug Rosvold og Sabine Ruths

Noklus tilbyr kasuistikker til fastlegene
Av Svein Ivar Fylkesnes og Siri Fauli Munkerud

Ny veileder for laboratorietilbud i sykehjem fra Noklus
Av Svein Ivar Fylkesnes og Siri Fauli Munkerud

Praksisbesøk i utlandet – buenísimo!
Av Torgeir Fjermstad

Ukas pasient
Av Stine Skoglund

LESERBREV: Feil om vold i nære relasjoner
Innsendt av Pål Gulbrandsen. Tilsvar av Arild Aambø

ALLMENNMEDISINSK DOKTORAVHANDLING: Fastlegen kan behandle medikamentoverforbrukshodepine
Av Espen Saxhaug Kristoffersen

Lyrikkstafetten
Hilsen fra Petter Øgar

RELIS: Legemiddelindusert hårtap
Av Randi Myhr og Erlend Aa

UTPOSTEN NR 6 - 2014

 

LEDER: ALIS – i, eller utenfor, eventyrland
Av Badboni El-Safadi

UTPOSTENS DOBBELTTIME: Allmennlegen – hipp hurra og nam nam!
Per Fugelli intervjuet av Sigurd Høye

ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER: Vold i nære relasjoner – en oversett utfordring
Av Arild Aambø, Tahirah Iqbal og Bente Fjeldstad

"Oppstarthåndbok i allmennpraksis". Hva, av hvem, for hvem og hvorfor?
Av Robert Burman

Heroin i Bergen
Av Ola Jøsendal og Christian Ohldieck

Trondheimserklæringen – et visjonært dokument for helsefremmende arbeid
Av Kristine Asmervik

ENQUETE: Fremtidens journalsystem – legenes visjoner
Av Susanne Prøsch, Dag Nordvåg, Regin Hjertholm og Ole Andreas Bjordal

ENQUETE: Fremtidens journalsystem – journalutviklernes visjoner
Av Endre Dyrøy, Peter Evans og Thorvald Remø

Innføring av nasjonal kjernejournal – status og beskrivelse
Av Bent A. Larsen, Florentin Moser, Eirik Nikolai Arnesen og Nina Refsum

Nye veiledere.
Av Bente Aschim, Kristin Prestegaard, Sverre Lundvall og Peter Prydz

Forsvunne notater.
Av Bjørn Øygard

E-resept i sykehus.
Anne-Berit Norman Paulsen

"Tiden er et skip som ikke kaster anker". Utvikling av helseog sykdomsbildet og helsetjenester i den samiske befolkningen
Av Siv Kvernmo

REFLEKSJONSNOTAT: Å gjøre godt
Av Anne Paus

Ukas pasient – første uke i allmennpraksis
Av Stine Skoglund

BOKANMELDELSE: Oppstartsbok i allmennpraksis
Anmeldt av Johanne Westin og Ole Kristian Losvik

LYRIKKSTAFETTEN

LÆRERIKE KASUISTIKKER

RELIS

Historier fra virkeligheten

UTPOSTEN NR 5 - 2014

 

UTPOSTENS DOBBELTTIME: Lege med musikk på hjernen
Av Torfinn Kleive intervjuet av Mona Søndenå og Tom Sundar

ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER: ESBL – hva er det egentlig?
Av Anne Mette Asfeldt

Utilgjengelighet – en ressurs
Av Arild Aambø og Tove Rutle

Utvidet veiledning av leger under spesialisering i allmennmedisin.
Rapport fra et prosjekt i Senjalegen, Troms Karsten Kehlet

Erfaringer med kommunale øhjelpsenger i distrikts-Norge
Av Steinar Konradsen og Birgit Abelsen

Fritidsstøy – er den farlig for hørselen?
Av Marit Skogstad, Tore Tynes, Håkon A. Johannessen, Karl-Christian Nordby og Ingrid Sivesind Mehlum

Samarbeid med legesenter gir bedre forskning 
Av Thomas Solgård Svendsen og Anne Lill Mjølhus Njå

«Recruit and Retain» – en tiltakspakke for å rekruttere og beholde
Av Marianne Vanem

Info om PMU - Nytt redaksjonsmedlem i Utposten

Spekter av glutenrelaterte lidelser
Av Gülen Arslan Lied

Bruk av INR i sykehjem
NOKLUS, Siri Fauli et al.

HelseOmsorg 21 – ny giv for kunnskap og innovasjon innen helse
Av Tom Sundar

REFLEKSJONSNOTAT: Hun som ligner
Av Ingrid Neteland

BOKANMELDELSE: Klinisk dermatologi og venerologi
Anmeldt av Mona Søndenå

BOKANMELDELSE: Helsetjenesten i Norge – et overblikk
Anmeldt av Tom Sundar

BOKANMELDELSE: Ledelse og kvalitet i helsetjenesten
Anmeldt av Tom Sundar

BOKANMELDELSE: Lærebok i akupunktur.
Anmeldt av Drude Bratlien

LESERBREV: Helsetjenesteaksjonen – hvordan går det?
Av Torgeir Bruun Wyller

TIPS TIL PRAKSIS

RELIS

Lyrikkstafetten

Utposten nr 4 - 2014

LEDER: Å bli sett og verdsatt – viktig for rekruttering
Av Anne Grete Olsen

Utpostens dobbelttime: Høie ambisjoner
Helseminister Bent Høie intervjuet av Mona Søndenå og Tom Sundar

ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER: Somaliske innvandrere og fastlegen
Av Jenny Austrheim Hellerud, Esperanza Diaz og Stefan Hjørleifsson

Samarbeid om etterbehandling på Røros – et tilbud som gir gevinster
Av Helge Lund, Hege Liljedahl Steene og Kristian Onarheim

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Av Anders Grimsmo og Audhild Løhre

D-vitaminmangel – symptomer til ettertanke
Av Arild Aambø

Tilsynsbesøk fra Fylkeslegen
Av Anders Svensson

Alkoholen blant oss
Av Alexander Wahl

En bagatell
Av Pål Guldbrandsen

Kommunale praksiskonsulentar gjev betre samhandling for kronisk sjuke
Av Odd Kvamme og Mona Yvonne Lothe

Samling på Fornebu-landet - Allmennmedisinsk våruke 2014
Av Lisbeth Homlong

Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling - er de nye kostene bedre enn den gamle?
Av Bjørn Bratland

Kort status om nødnettet
Av Kristine Asmervik

Lægen min!
Av Anne Helen Hansen

Leserbrev: Behov for bredere faglig plattform for leger
Av Georg Espolin Johnson

Leserbrev: Legevaktkvalitet handlar også om akuttmedisin
Av Sverre Rørtveit

Lyrikkstafetten: "Undring i det store alvor" av Gro Dahle
Sendt inn av Kari-Anne Haug

Historier fra virkeligheten: Ukas pasient uke 4
Av Stine Skoglund

RELIS: Trygge legemidler til gravide og ammende med pollenallergi
Av Tanja Holager og Jenny Bergman

Lærerik kasuistikk: Gastroenteritt med renale manifestsjoner
Av Tom Sundar

Utposten nr 3 - 2014

LEDER: Reservasjonsdebattens dilemmaer
Av Tom Sundar

Allmennmedisinske utfordringer: Har du sagt A? Har du sagt B? – Bør du kanskje også si C og D
Av Harald Sundby

Reservasjonsmulighet for leger – kan debatten skade fastlegens omdømme?
Enquête

Den svimle pasienten
Av Berit Holmeslet og Frederik Goplen

Smerter – mer eller mindre, men er det alt?
Av Lene Dæhlen og Arild Aambø

Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem høst 2013
Av NOKLUS Svein Ivar Fylkesnes, Aart Huurnink, Geir Thue, Sverre Sandberg, Kari van der Berg, Siri Fauli Munkerud og Ann Helen Kristoffersen

Kva bidreg til at fastlegar blir i distrikt?
Av Valborg E.G. Mardal

Rekruttere og beholde
Av Birgit Abelsen

App i allmennpraksis
Av Martin Hotvedt

Smarttelefon i svangerskapsomsorgen
Av Bjørn Backe

Legesida – en kommunikasjonsside i samhandlingens ånd!
Av Arve Østlyngen og Harald G. Sunde

Samfunnsmedisinsk uke på Røros = god stemning og spennende diskusjoner
Av Kristine Asmervik og Tom Sundar

Antitrombotisk behandling og profylakse: – ny generasjon retningslinjer for allmennleger
Av Trond Vartdal, Arne Fetveit, Annette Kristiansen, Linn Brandt, Sigrun Halvorsen, Eivind Berge, Anders E.Dahm, Per Morten Sandset og Per Olav Vandvik

ALLMENNMEDISINSK doktoravhandling: Vent-og-se-resept – et nyttig allmennmedisinsk verktøy
Av Sigurd Høye

Historier fra virkeligheten: Depresjonsnotat til min fastlege
Av Anonym

RELIS: Lipidsenkende midler ved graviditet og amming
Av Tina Bakkebø

Lyrikkstafetten: "Det finnes slike som" av Wislawa Szymborska
Hilsen fra Sigrun Jørstad

Utposten nr 2 - 2014

LEDER: Sjukefråveret – for mykje, for lite eller akkurat passeleg?
Av Lisbeth Homlong

UTPOSTENS DOBBELTTIME: Teamtenkende samfunnsmedisiner
Hege Raastad Basmo intervjuet av Tom Sundar

ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER: Prevensjon til spesielle pasientgrupper
Av Marit Vidringstad

Interkommunal organisering av legevakt – hva er erfaringene?
Av Tom Sundar

Finnsnes interkommunale legevakt – erfaringer etter ti år
Av Aslak Hovda Lien

Interkommunal nattlegevakt på Søre Sunnmøre – erfaringer etter fem år
Av Jørn Kippersund

Ny turnusordning – bedring eller forverring?
Av Linn Oftenes Lie

KRONIKK: Forventningens uutholdelige letthet
Av Olav Gunnar Ballo

Nasjonale retningslinjer i allmennpaksis – for mye av det gode?
Av Bjarne Austad

Fastlegers journalføring – skriver du gode nok notater?
Av Marte Kvittum Tangen

Kan skolestartundersøkelse hos fastlegen være et alternativ til helseundersøkelse på helsestasjon eller skolen?
Av Astrid Litland, Marianne Chyba og Kirsten Rokstad

Livsløp – innsikt gjennom bilder EN PRESENTASJON I BILDER OG TEKST AV NOEN AV DE 92 UNIKE BEBOERNE PÅ ATTENDO PAULUS SYKEHJEM
Av Ingeborg Selnes

VAKe-Videokonferanse som arbeidsredskap for raskere deling av pasientdata
Av Oddvar Hagen og Steinar Konradsen

Jobbing i kriseteam i en middels stor kommune i Nord-Norge
Av Astrid B. Holm

KRONIKK: Fastlegene og sykefraværet
Av Ebba Wergeland

ALLMENNMEDISINSK DOKTORAVHANDLING: Hormonbehandling og symptomer i overgangsalderen
Bjarne Gjelsvik

Historier fra virkeligheten: Mzee
Av Nils Kolstrup

Tips til praksis: Søknader til besvær - Søknader om individuell stønad til legemidler og annet
Av Helge F. Fekete

Lyrikkstafetten: Jeg velger meg april
Hilsen fra Astrid Jelstad

Utposten nr 1 - 2014

Leder: Noe nytt å skilte med
Av Sigurd Høye

UTPOSTENS DOBBELTTIME: – Man må gjøre rede for seg
Elisabeth Swensen intervjuet av Sigurd Høye

ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER: Utsatt, men ikke sikret? Tiltak mot trusler og vold på legevakt
Av Tone Morken og Ingrid H. Johansen

Demens hos innvandrere – noen utfordringer i praksis
Av Arild Aambo og Arnhild Valen-Sendstad

Hvordan får vi en helsetjeneste som respekterer og tar vare på pasienter med flere kroniske lidelser?
Av Nils Kolstrup og Gro Berntsenar

Legemiddelgjennomgang og bedre legemiddelbruk
Av Steinar Madsen

Motivasjon for internettbasert kognitiv atferdsterapi ved hjelp av konsultasjonsstøtte: en kvalitativ studie
Av Maja Wilhelmsen, Kjersti Lillevoll, Mette Bech Risør, Ragnhild Høifødt, Mai-Lill Johansen, Knut Waterloo, Martin Eisemann og Nils Kolstrup

Raskere cellealdring etter vond barndom
Av Ane Brandtzæg Næss og Anna Luise Kirkengen

Spesialutdannede sykepleiere til primærlegeoppgaver i USA
Av Elisabeth Mathilde Stura

Sykepleiere med primærlegeoppgaver – aktuelt i Norge?
Av Tom Sundar

Oppgaveglidning – fra fornuftig praksis til helsepolitisk virkemiddel?
Av Johan Torgersen

Legevurdering på nett – hva skal vi tro?
Av Utposten / Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

ALLMENNMEDISINSK DOKTORAVHANDLING: Etniske forskjeller i diabetes og hjerte- og karsykdommer – en utfordring for fastleger
Av Anh Thi Tran

Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten
Av Siri Fauli Munkerud

Taushetsplikt overfor politiet. KOMMENTARER TIL EN DOM FRA HØYESTERETT
Av Anne Kjersti Befring

BOKANMELDELSE: En stor, liten bok.
Anmeldt av Eli Berg

BOKANMELDELSE: Søvn.
Anmeldt av Arne Fetveit

LESERBREV: Tre spørsmål til deg om amming
Av Gro Nylander, Beate Fossum Løland og Solveig Torp Holmsen

Kvalitetsstafetten - Kvalitetsforbedring ovenfra eller innenfra?
Av Sverre Lundevall

Lyrikkstafetten - "Din ungdom" av Arne Paasche Aasen
Valgt av Astri Dolva

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.