Utposten nr 5 - 2015

Leder: Ny høst, ny start
Av Anne Grethe Olsen

Upostens dobbelttime: Oppdateringapostlene
Ingar Løge og Terje Johannessen intervjuet av Sigurd Høye

Allmennmedisinske utfordringer: Den lange smerten - sort hull eller blind flekk for medisinen?
Av Pål Gulbrandsen

Praksisvariasjon og kontekst i allmennmedisin
Av Anne Helen Hansen

Sykestuefunksjonen i Nordkapp sammenlignet med kommunale akutte døgnplasser
Av Erik Langfeldt

Utveksling - utvikling eller unyttig?
Av Linn Oftenes Lie

Hvordan vende nye turnustrender til egen fordel
Av Helen Brandstorp

Smitteverntiltak kan halvere forekomst av infeksjoner i barnehager og skoler
Av Ingeborg Lidal, Astrid Austvoll-Dahlgren og Gunn Vist

Fem tiltak mot vold og aggresjon i helsetjenesten
Kilde: Nasjonalt kunskapssenter for helsetjenesten

Kvalitet med faget i fokus
Av Nicolas Øyane

Samstem "Legemidler i bruk" (LIB) - LIP Reseptformidleren(RF) og E-multidose kommer snart!

Nettbasert krisestøtteverktøy for samfunnsmedisinere
Av Dag-Helge Rønnevik

Nye redaktører i Utposten

Debatt om legevakt på samfunnsmedisinsk årsmøtekurs
Dag-Helge Rønnevik

Depresjonsbehandling i sykehjem på tynt grunnlag
Av Kristina Riis Iden

Pasienten som ikke kom
Av Alexander Wahl

Bokanmeldelse: Stolt og sårbar
Anmeldt av Helen Brandstorp

Lyrikkstafetten: "Å vera mektig..."
Av Tove Rutle

RELIS: Valg av sovemedisiner til gravide
Av Gro C Havnen, Hellet T Lindland, Jan Anker Jahnsen, Erlend Aa og Elisabet Nordmo

Epsteinsbarrvirus i praksis - hvordan verktøy skapes for ung student med egen sykdomserfaring
Av Benedikte Johansen

Modulordningen i Oslo - en kommentar fra studentene
Av Maria Due


Utposten nr 4 - 2015

LEDER: Desentralisert studietilbud – ny giv for allmennmedisin?
Av Badboni El-Safadi


UTPOSTENS DOBBELTTIME: Legepar i hjerter
Ánne Máddji og Runar i Kautokeino intervjuet av Mona Søndenå og Anne Grethe Olsen


ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER: Kvalitet på henvisninger til DPS Porsgrunn, Sykehuset Telemark
Av Astrid Emhjellen


Forskningsnettverk i allmennpraksis – hva er det, og trenger vi det?
Av Guri Rørtveit

Medisinsk grunnutdanning i allmennprakis 
Av Marit Halonen Christiansen

Mestringsperspektiv på folkehelsepolitikken
Av Sigurd Høye og Tom Sundar


Fire om folkehelsemeldingen
ENQUETE

Mester og svenn om mester-svenn-læring
Mester Anne Rud og svenn Jonas Åserud Skylstad utfordret av Utposten


Praksis i allmennmedisin under medisinstudiet
Universitetene beskriver studieløp og vilkår


Legeutdanning i Finnmark
Av Marianne Vanem et al.

Om hjerneslag i Finnmark – en studentoppgave
Av Ellen Marit Sunde og Harald Gunnar Sunde

Flerfaglighet – et mantra for fremtidens kommunehelsetjeneste
Av Tom Sundar

Flått ved den europeiske nordgrensen
Av Dag Hvidsten

ALLMENNMEDISINSK DOKTORAVHANDLING: Svineinfluensaepidemien belyst fra allmennpraksis og legevekt
Av Kristian Simonsen

BOKANMELDELSE: Oppgjør med en ny fryktkultur - Eli Bergs bok "Hold Munn eller gå!"
Anmeldt av Tom Sundar

RELIS: Valg av antidepressiva til ammende

RELIS: Kjenner du til tjenesten Trygg MammaMedisin?

TIPS TIL PRAKSIS: "PasOpp fastlege" – nytt verktøy for å måle pasienterfaringer

LYRIKKSTAFETTEN: "Fear no more…"
Hilsen fra Merethe Gillow


Utposten nr 2 - 2015

LEDER: Alltid beredt
Av Anne Grethe Olsen

UTPOSTENS DOBBELTTIME: Toppengasjert på Tinget
Kjersti Toppe intervjuet av Sigurd Høye

ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER: Vondt i ryggen – fortsatt en utfordring for fastlegen
Av Erik L. Werner

Pakkeforløp for kreft. Forutsigbarhet og trygghet for pasientene
Av Anne Hafstad og Kjell Magne Tveit

Innføring av HPV-test i primærscreening i fire fylker fra 2015
Av Trude Andreassen

Diabetiske komplikasjoner – onde sirkler eller mangelfull kontroll?
Av Arild Aambø

Ekstremveret Nina 10. januar 2015 – helsetenesteberedskap i ein øykommune
Av Sverre Rørtveit

ESSAY: Bjørnehelsetjenesten
Av Anders Danielsen Lie

Omstilling ved lokalsjukehus – Nordfjord sjukehus som modell for ‘Framtidas lokalsjukehus’
Av Odd Søreide

Ny turnuslegeordning
Av Grethe Kolloen

Ulike erfaringer med turnuslegeordningen
Mona S. Søndenå / Elisabeth Holven / Lisbeth Bjugdan, Marit Langi og Kristine Asmervik / Helge Lund

Råkjør mot engelsk allmennpraksis
Av Steinar Westin

Nasjonal forskerskole i allmennpraksis – en suksesshistorie
Av Siri Evju Janssen og Elin Olaug Rosvold

Vise valg
Av Alexander Wahl

Elektronisk meldingsutveksling. – Vi spør, Norsk Helsenett svarer
INTERVJU: Mona S. Søndenå. SVAR: Norsk Helsenett

Smertefullt utslett på bena etter besøk i svømmehall. Pseudomonas Hot-Foot Syndrome?
Av Guttorm Nustad Eilertsen

En snap fra solariumsenga
Av Kari Løvendahl Mogstad

Ukas pasient – en students betraktninger
Av Stine Skoglund

REFELEKSJONSNOTAT: Kaos
Av Ella Roksund Carlsson

BOKANMELDELSE: Lytt. Legerolle og kommunikasjon
Edvin Scheis bok anmeldt av Gisle Roksund

BREV: Kunnskap og kjennskap
Av Kari Sollien

LYRIKKSTAFETTEN

LÆRERIKE KASUISTIKKER

RELIS


Utposten nr 1 - 2015

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.