Utposten nr 7 2016

Leder: Fra reform til samhandling
Av Anne Grethe Olsen

Utpostens dobbelttime: Mann for sine meninger
Gisle Roksund intervjuet av Tom Sundar og Stine Søndenå

Allmennmedisinske utfordringer: Førerkort - helsekrav og saksgang - hva skjer?
Av Inger Williams

Møte med den papirløse pasient - en etisk analyse
Av Andrea Melberg, Kristine Husøy Onarheim, Esperanza Diaz og Ingrid Miljeteig

Kommunikasjon og samhandling mellom primær- og sekundærhelsetjenesten - erfaringer og ønsker blant fastleger og sykehusleger
Av Aina Gundersen Langørgen, Anne Laue, Rolf Tande og Gunnar Tschudi Bondevik

Fire år med samhandlingsreform - og hva så?
Av Jan Emil Kristoffersen

Veileder for sykemelding - støtte til å ta fornuftige beslutninger
Av Thea Steinert

Medisinalberetningene og distrikstlegenes innsats i det offentlige helsearbeidet
Av Per Rogne

Vestfold 1984-2014; legedekning og kommunale legeoppgaver
Av Hans Knut Otterstad

PMU 2014; en ukes seilas kom vel i havn
Av Lisbeth Homlong

PRISVINNERE PMU 2016

Abstracts; Bruk av snus og røyk blant gravide i Agderfylkene
Av Ellen Rygh, Frode Gallefoss og Harald Reiso

Abstracts; Forbedring av empiriske antibiotikaforskrivning i allmennpraksis
Av Mark Fagan

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag
Av Bjørnar Alexander Andreassen og Jan Magne Linnsund

Innposten; "Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?"
Av Arnulf Heimdal og Ivar Thomsen

Lyrikkstafetten; "Kven er du" av Hilde Akalia Brønstad
Hilsen fra Frøydis Gullbrå


Utposten nr 2 - 2016

LEDER: Global helse på lokalt nivå.
Av Kristine Asmervik


UTPOSTEN DOBBELTTIME: Fastlege med kunnskapsblikk
Alexander Whal intervjuet av Badboni El-Safadi og Tom Sundar

Allmennmedisinske utfordringer: Den ideelle samtalesituasjonen - en urealistisk forventning i allmennpraksis
Av Arild Aabø

Overdiagnostikk i historisk perspektiv
Av Georg Espolin Johnson

Aktivitetsskolen i Finnmark for overvektige barn - samhandling gir resultater
Av Ane Sofie Kokkvoll

Tett samarbeid viktig i behandling av overvekt i allmennpraksis
Av Jeanette Roede og Lis Pedersen Strøm

"4-åringen din er for tjukk"
Av Ingun Toftemo

Overvekt - viktig å spørre pasienten
Av Morten Dag Nilsen

Blindtarmbetennelse og opplevelser med fransk helsevesen
Av Kjeld Malde

Noen kommer - noen går. Hvorfor slutter allmennleger i Sogn og Fjordane?
Av Rune Arild Larsen og Gunnar Tschudi Bondevik

Refleksjonsnotat - "Stillheten som samtale"
Av Julie Steinsdatter Stenehjem

Nyttig å vite og enkelt å lære om lesbiske, bifile og homofile pasienter
Av Mari Bjørkmann

Allmennmedisinsk doktoravhandling: Brystsmerter på legevakten - diagnostikk, behandling og legenes toleranse for risiko
Av Robert A. Burman

Avmakt og NAVmakt - en bekymringsmelding
Av Harald Sundby

Hvem skal passe folkets pasientopplysninger?
Av Nils-Kristian Sandtrøen, Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng og Marte Kvittum Tangen

Lyrikkstafetten - hilsen fra Mai-Lill Johansen med "Når det bliver nat med mig" av Ann Dorrit Guassora

Tips til praksis: Pasienten uten prognose
Av Alexander Wahl

RELIS: Forlenget bruk av hormonspiral hos premenopausale kvinner
Av Sara Frost Widnes og Åshild Johanne Myklebust


Utposten nr 1 - 2016

LEDER: Bratt læringskurve
Av Tom Sundar

ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER: Eldre med innvandrerbakgrunn i primærhelsetjenesten i Norge.
Av Esperanza Diaz

Asylsøkere og flyktninger - definisjoner, ansvar og roller
Av Tom Sundar

Flere asylsøkere - utfordringer rundt logistikk og smittevern
Av Trude Arnesen

Flyktningstrømmen over Storskog og akuttmottaket i Kirkenes
Av Drude Bratlien

Helsetjenestens utfordringer ved ankomstsenteret i Råde
Av Badboni El-Safadi

Allmennpraktikeren og malaria
Av Bjørn Myrvang

Refleksjoner: Ulysses - en bok som vekker minner
Av Kjeld Malde

Utdrag av Akuttmedisinforskriften
Av Tom Sundar

Først og fremst - en oppsummering av Akuttutvalgets innstilling
Av Jan Magne Linnsund

Akuttmedisinforskrifta: God eller dårlig? Løft blikket!
Av Sverre Rørtveit

Ny Akuttforskrift stiller nye krav
Av Kine Jordbakke

Nye kompetansekrav for legevaktsleger
Av Kari Sollien

Legevakten som grunnstøtte. En sjøforklaring
Av Kjell Gunnar Skodvin

Magen - vår siste tabu kroppsdel?
Av Kari Løvendahl Mogstad

Pasientsentrert helsetjenesteteam - en sammarbeidsmodell mellom kommune og helseforetak
Av Monika M. Dalbakk, Anne Grethe Olsen og Trine S. Bergmo

Huttiheita
Av Alexander Wahl

Ukas pasient: Gravid kvinne i dårlig form
Av Ronja S. Bye

Leserbrev: Brintellix- urent trav i Utposten

LYRIKKSTAFETTEN - Fremtidshåp
Av Anne Grethe Olsen

Innposten - Kvinne i 70-årene med belteformede magesmerter
Av Aud Noe Dueland, Christian Kroepelien og Tore Gude

RELIS: KUPP - Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter - riktigere bruk av antibiotika
Av Harald Chr. Langaas, Trude Giverhaug og Roar Dyrkorn

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.