Utposten nr 2 2017

 

Leder: Vår følelse av sammenheng Av Dag-Helge Rønnevik

Utpostens dobbelttime: Joggelegen fra Åsgårdstrand Ole Petter Hjelle intervjuet av Badboni El-Safadi

Allmennmedisinske utfordringer: Små grep, stor forskjell Av Henriette Øien

Enquete: Medisinens bidrag i folkehelsearbeidet

Helsefremmende tiltak i samfunnsmedisinen Av Henning Mørland

God helse skaper vi sammen Av Sunne kommuner - WHOs norske nettverk

Slik fremmer vi psykisk helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi. Av Arne Holte

Kan du tenke deg et spennende redaktørverv? Ta kontakt med redaksjonssekretær Tove Rutle

Det er der folk lever at helse skapes. Kunnskapsbasert folkehelsearbeid - hvor står vi, hvor går vi? Av Monica Lillefjell, Bengt Lindstöm og Geir Arild Espnes

Veien til renere luft i Trondheim Av Tore Norstad

Trygg i Tysvær - kommunal ulukkesførebygging Av Lars Johan Lysen

Trygge lokalsamfunn for bedre livskvalitet og folkehelse Av Karoline Sandvold

Sosial markedsføring i folkehelsearbeidet Av Ruth Marie Donovan

Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Av Kjersti J.Ø Fløtten, Karen Therese Sulheim Haugstvedt, Else Karin Kogstad og Ida R.K. Bukholm

Legene må mer aktivt med Av Roar Blom

Folkehelseforeningen - et redskap for bedre folkehelse Av Norsk Forening For Folkehelse v/ Jorid Grimeland, Johan Lund og Gunnar Tellnes

Bokanmeldelse: Vakkert om eldre og psykisk helse - "Alderspsykiatri og omsorgsarbeid" skrevet av Karl Os Eskeland Anmeldt av Eli Berg

RELIS - Plantebaserte produkter - hva vet vi? Av Hanne Fiskvik Fleiner og Pål-Didrik Hoff Roland

Lyrikkstafetten; Nynorske perler Anmeldt av Merete Byre-Haakensen


Utposten nr 1 2017

Leder: Verdens dårligste kosthold
Av Anne Grethe Olsen

Utpostens dobbelttime: Foretaksom fastlege
Anne Kvalheim intervjuet av Dag-Helge Rønnevik og Tom Sundar

Allemennmedisinske utfordringer: Fibromyalgi - en forsømt pasientgruppe?
Av Heidi A. Zangi, Sella Aarrestad Provan og Tove Borgen

Legemidler ved røykeavvenning
Av Jonas Åserud Skylstad og Serena Tonstad

Kjernejournal - et nasjonalt varslingssystem for viktig informasjon
Av Bent Asgeir Larsen og Lene Ekern Kvavik

Kjernejournal - Ny nasjonal standard for registrering av kritisk informasjon
Intervju med Bent A. Larsen, fastlege og spesialrådgiver i direktoratet for e-helse

Én innbygger - én journal
Av Roar Olsen

Kjernejournal sett fra brukernes ståsted
Av Cathrin Carlyle

25 år med EQuiP - kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten
Av Nicolas Øyane og Karianne Gether

Ny nasjonal faglig retningslinje for diabetes
Av Tor Claudi

Mat som medisin; ingefær, gurkemeie og chili
Av Arild Aambø

Kokosøyene - Distriktsmedisin i paradis.....
Av Karsten Kehlet og Andy O'grady

Utflod hos kvinner
Av Trine Kjus Brumoen

Bokanmeldelse - "Kroppen i psykoterapi" av Anne Kristine Bergem
Av Eli Berg

Bokanmeldelse - En nødvendig fortelling om kvinnehjerter; "Kvinnehjerter" av Maja-Lisa Løchen og Eva Gerdts
Av Dag Thelle

Allmennmedisinsk doktoravhandling - "Dårlig henvisning? Kanskje det, men er epikrisen din noe bedre?"
Av Miriam Hartveit

RELIS - Karbamazepin og alkohol / Disulfiram, paracetamol og matvarer
Av Trond Trætteberg Serkland

Lyrikkstafetten - fra "The Shaman and the thief" av Pål Moddi Knutsen
Hilsen fra Gunn Mali Steen Sund

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.