Forfatterpresentasjon

Takk for at du vil skrive i Utposten!

Utposten er et dugnadsprodukt som vi stadig får tilbakemelding på at er et godt og interessant fagblad for allmenn- og samfunnsmedisinere.

Før du starter skrivingen kan det være lurt å ha følgende i tankene:

- Utposten legges på nett etter at den er sendt ut til våre abonnenter!

- Utposten ønsker å være lett tilgjengelig for både skribenter og lesere.

- Vi har lagt oss på en litt lettere stil enn den strengt ”vitenskapelige”.

- Vi ønsker ikke mange referanser.

- Vi ønsker oss aktuelle temaer knyttet til allmenn- og samfunnsmedisin.

- Vi vil gjerne at artikkelen ligger på ca 2 000 ord eller mindre, men det kan være gode grunner for at enkelte kan være lengre.

- Bruk et vanlig Word dokument.Vi gjør oppmerksom på at du etter antatt artikkel i Utposten, kan søke spesialistkomiteen i allmennmedisin om å få godkjent poeng til spesialiteten.

- Vi ser gjerne at du vedlegger illustrasjoner og eller foto til artikkelen.
Standard oppløsning bilder er 300 dpi, men vi kan bruke helt ned til 150 selv om det ikke er å foretrekke. pixelstørrelse: 1024 bredde x 962 (ca 8,6 x 8,1 cm). 

- Det hender at vi mottar bilder hvor størrelsen er kunstig eller feilaktig tatt opp, da blir bildet dårlig på trykk. Det er derfor greit at digitale filer blir sendt.

- Forfatter må opplyse om eventuelle bindinger.

Bidrag sendes direkte til: rmrtove@online.no

Du kan også henvende deg direkte til en av redaktørene. Alle artiklene blir vurdert på påfølgende redaksjonsmøte. Du vil da få en av redaktørene i redaksjonen som du skal forholde deg til.

Utposten forbeholder seg retten til å redigere innsendt stoff i samarbeid med deg som forfatter.

 

 

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.