Kontakt oss

KONTOR:
RMR/UTPOSTEN, v/Tove Rutle
Sjøbergveien 32, 2066 Jessheim
MOBIL: 907 84 632
E-POST: rmrtove@online.no

Prisen på et års abonnement på Utposten koster kr 550,- pr. år.

ADRESSELISTE REDAKTØRENE AV UTPOSTEN:
Tom Sundar
Gaupfaret 8
2480 Koppang
MOBIL: 454 84 047
E-POST: tom.sundar@gmail.com

Mona S. Søndenå
Parkveien 19
9900 Kirkenes
MOBIL: 476 44 519
E-POST: mona.sondena@gmail.com

Badboni El-Safadi
Folke Bernadottes vei 52
5147 Fyllingsdalen
MOBIL: 990 09 090
E-POST: badboni@gmail.com

Sigurd Høye
Tiurveien 1
0852 Oslo
MOBIL: 404 51 747
E-POST: sigurd.hoye@gmail.com

Anne Grethe Olsen
Hvalrossveien 19
9600 Hammerfest
MOBIL: 907 48 456
E-POST: angr-ols@online.no

Kristine Asmervik
Sverdrupsvei 42
7020 Trondheim
MOBIL: 928 12 335
E-POST: kri-as-d@online.no

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.