Utposten - et fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin. 

Utposten har et blikk på helsetjenesten fra førstelinjetjenesten og fra periferien.

Utposten fokuserer på helsetjenestens utfordringer og prioriteringer.

Utposten setter helsetjenesten inn i et filosofisk perspektiv.

Utposten presenterer lærerike kasuistikker og nyttige tips til praksis.

Utposten presenterer forskning og kvalitetsutvliklingsprosjekter forankret i primærhelsetjenesten. 

 

Vårt mål er å formidle kunnskap, bidra til debatt og inspirere allmennleger og samfunnsmedisinere i deres virke.

Hvis du har lyst til å skrive i Utposten finnes det en forfatterveiledning her.

Du som nå leser UTPOSTEN på nett og ikke allerede er abonnent bør omgående tegne årsabonnement: kr. 550,- (Turnusleger kr. 250)


Bestill abonnement
 via e-post rmrtove@online.no

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.