Anne Grethe Olsen (f.1960)

Har jobbet som kommuneoverlege og fastlege i Hammerfest i 23 år, før jeg bestemte meg for at jeg ville prøve meg i helseforetaksystemet. Jeg jobbet derfor som regional smittevernoverlege i Helse Nord i 2011 og jobber nå som samhandlingssjef på UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge). Etter to år nesten uten pasientpraksis, skal jeg nå begynne å jobbe litt i allmennpraksis igjen. Jeg har savnet pasientene og den kunnskapen de hele tiden tilførte meg. Jeg tror kombinasjonen av å arbeide med samhandling i helseforetaket og å ha noe pasientkontakt i allmennpraksis, kan være fin. Det er jo pasientene som skal nyte godt av samhandlingsreformen, og da må vi høste av deres erfaringer med arbeidet vi gjør både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Jeg er spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin og har en mastergrad i folkehelsevitenskap (MPH). Jeg har over flere år engasjert meg i fagforeningsarbeid og også vært spesielt opptatt av rekruttering av leger til distriktene, legers muligheter for faglig utvikling, ny turnustjeneste og fordeling av helsetjenesteressurser. Jeg har vært medlem i sentralstyret i Dnlf, styret i OLL (nå LSA), UNN-styret, Soria Moria-styret og i legeforeningens regionsutvalg nord, samt leder i Finnmark legeforening. Jeg ble både overrasket og glad over å bli spurt om å være redaktør i Utposten. Jeg har alltid likt å lese Utposten og gleder meg til å kunne få være med på å oppmuntre kolleger til å skrive om stort og smått fra legehverdagen sin, forskningen sin eller noe annet som de ”brenner for”. Jeg håper selvsagt også at noen vil dele eksempler på god samhandling med oss og gode eksempler på hvordan man bygger opp kompetanse i primærhelsetjenesten til å håndtere stadig nye oppgaver.

Badboni El-Safadi (f. 1974). 

Fastlege i Fyllingsdalen og sykehjemslege på Bønes i Bergen.
Uteksaminert fra det medisinske fakultetet ved Universitetet i Debrecen, Ungarn i 2008.
Trivdes så godt som allmennlege at jeg valgte å fortsette med det etter avtjent turnustjeneste. Er i spesialisering og stortrives med å være fastlege. Har en forkjærlighet for akuttmedisin og trives godt på legevakt. Idrettsmedisin og kirurgi er to andre felt som interesserer meg spesielt.

Jeg er veldig stolt av å være med som redaktør for et slikt innholdsrikt fagblad. Det er mange svært store sko å fylle og det var veldig spesielt å få møte så mange redaktører på 40-årsjubileet i fjor høst. Utposten har for mange allmenn-og samfunnsmedisinere, såvel som for medisinstudenter, betydd mye i mer enn 40 år.
Jeg gleder meg til å være med og fargelegge Utposten litt jeg også.

Sigurd Høye (f. 1972), ph.d.-stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo

Jeg holder på med et ph.d.-prosjekt om antibiotikabruk i allmennpraksis, og har min daglige arbeidsplass på Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Tidligere har jeg jobbet på Oslo legevakt, og fem år som allmennlege på Lillestrøm. Jeg trives godt med formidling og redaksjonelt arbeid, og er glad for å ha blitt invitert med i Utposten-redaksjonen.

Som helt nytt redaksjonsmedlem var det stor stas å få være med på Utpostens 40-årsjubileum under Primærmedisinsk uke i fjor høst. Bladet har en sterk og stolt tradisjon. Jeg ønsker å bidra til at Utposten fremdeles skal være en aktuell, relevant, original, utfordrende og underholdende stemme i norsk allmenn- og samfunnsmedisin.

Tom Sundar (f. 1964), kommunelege i Rendalen, Hedmark

Jeg er spesialist i allmennmedisin og har jobbet i Osloområdet i mange år. Høsten 2011 tok jeg et sprang fra by til land ved å bli kommunelege i Rendalen. Med store avstander, lang vei til sykehus og hyppig legevakt, er kontrasten til mine tidligere arbeidssteder i Lørenskog og på Grünerløkka store. I Rendalen har det vært så mange vikarer de 10 siste årene, at fastlege er et fremmedord. Det er kanskje ikke rart at folk da kaller meg for ”distriktslegen”?

Overgangen til distriktsmedisin har gitt meg nye impulser i redaktørrollen i Utposten, hvor jeg har vært med siden 2008. Det var derfor ikke vanskelig å si ja til å ”være med litt til”, selv om mitt åremål egentlig var omme. For en som liker å skrive og formidle, er Utposten en unik formidlingskanal og primærmedisinsk skrivestue. 

I årene som kommer må Utposten kjempe mer om lesernes tid og oppmerksomhet. Skal medisinsk og helsefaglig informasjon kunne konkurrere med alle inntrykk som leger og pasienter bombarderes med, må den presenteres på en konkurransedyktig og tillitvekkende måter. Dette blir en spennende utfordring for et dugnadsbasert fag- og kontaktblad som fortsatt fortjener livets rett som papirmedium.

 

Mona Søndenå (f. 1957)

56 år, fastlege og kommuneoverlege i Kirkenes. Kom hit i distriktsturnus i 1984 og har vært her siden. Spesialist i allmenn og samfunnsmedisin.  Bistilling hos Fylkesmannen i Finnmark hvor jeg jobber med utdanning av spesialister  samfunnsmedisin.

Jeg har en stor feil og det er at jeg har en tendens til å synes det meste er artig. Det gjør at CVen min er blitt lang med årene, men du verden så flott livet som doktor er selv om det til tider både er travelt og strevsomt. Jeg har tidligere jobbet  mange år med fagforeningsarbeid i legeforeningen. Dette arbeidet ble avløst av styreverv, først i Helse Finnmark, deretter i Helse Nord og nå tilbake til Helse Finnmark igjen  - lærerikt, litt skummelt, meget interessant og svært utfordrende arbeid.  Det er spennende å være med der det skjer og jeg er opptatt av helsepolitikk og er svært glad for alle utfordringene jeg har fått som lege. Ellers har jeg  gjennom årene vært opptatt av rollen som kombilege , en rolle jeg har funnet som både troverdig og nyttig for å gjøre et godt samfunnsmedisinsk arbeid i kommunen min. På den samfunnsmedisinske arena har jeg har vært så heldig å fått lov å jobbe som veileder av samfunnsmedisinske utdanningskandidater i snart 20 år – en meget spennende oppgave. Det er viktig at vi som begynner å dra på årene engasjerer oss i å motivere og å hjelpe unge leger til å trives med det de jobber med. I Finnmark kjøres dette utdanningsprogrammet i regi av Fylkeslegen og vi har spennende og svært lærerike møter med stor stabilitet og høy faglighet.

Ellers er jeg opptatt av utdanning av allmennpraktikere og er også veileder her, men har ikke jobbet så mye med dette som med samfunnsmedisinere. Som fastlege stortrives jeg. Er opptatt av godt miljø og trivsel på kontoret. Dersom jeg kan ha bidratt en liten bit til  stabilisere og rektuttere leger i Kirkenes er jeg overlykkelig.

Jeg har vært ivrig leser av Utposten siden 1984 og fant rask ut at det var i dette faget min identitet var og Utposten har vært viktig for å få meg til å forstå at jeg strevde med de samme pasienter og problemer som mine kollegaer i allmenn- og samfunnsmedisin. Jeg sa derfor ja til å sitte i forrige redaksjon av Utposten og var med i denne fra 2009 til 2012. Det er fortsatt både spennende, utfordrende og lærerikt å delta i Utpostens redaksjon så jeg blir med litt videre. For meg er Utposten viktig for å formidle både fag og holdninger.


Dag Helge Rønnevik

Har jobbet i 4,5 år som lege i Bokn kommune i Rogaland og fått en bred innfallsvinkel til legeyrket gjennom ulike legeroller: tilsynslege, helsestasjonslege, fastlege, smittevernlege, legevaktlege, kommuneoverlege. Jeg er nesten ferdig spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, og har fått stor interesse for det samfunnsmedisinske fagfeltet og forebyggende/helsefremmende arbeid. 

Fra august 2012 tok jeg permisjon i ett år fra Bokn kommune for å forsøke 100 % stilling som kommuneoverlege i Karmøy kommune, den største kommunen i nord-Rogaland (42.000 innbyggere). Fra februar 2015 takket jeg ja til et ett års vikariat som kommuneoverlege i Nedre og Øvre Eiker i Buskerud. 

Jeg er engasjert i samhandlingsprosjektet "Helsetorgmodellen" perioden 2010-2012, bl.a. som prosjektleder i prosjekt "Helseteam for eldre", der vi utviklet modell for forebyggende hjemmebesøk for eldre. 

Hjemme har jeg tatt på meg å være styreleder i det lokale idrettslaget, Kolnes IL. Det er spennende å se hvordan vi kan trekke vår kunnskap om folkehelse inn i det frivillige  for å bidra til å utvikle et godt og helsefremmende lokalsamfunn. Jeg er spent på hvordan jeg kan bidra i Utposten, men syntes det var en sjanse jeg ikke kunne la gå fra meg da jeg ble spurt om å være medredaktør. Jeg har vært fast leser av Utposten i mange år og er glad for at vi har et slikt tidsskrift i Norge.


Mina Dahli

Jeg jobber som allmennlege og som stipendiat ved avdeling for Allmennmedisin, Universitetet i Oslo.  

Jeg ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2011. Siden turnustjenesten har jeg jobbet på legekontor – først i Solør, Hedmark, og deretter i Oslo. Jeg er med i en forskningsgruppe som skal studere en ny modell for samarbeid mellom DPS og fastleger i Groruddalen i Oslo. Det er veldig spennende å få være med å jobbe for økt samhandling og samarbeid i primærhelsetjenestene.  

Mine hovedinteresser ligger innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid, tidlig intervensjon 
ved destruktive helsemønstre og økt tverrfaglig samarbeid. Som student skrev jeg min hovedoppgave om ungdoms perspektiver på helse. Der kom det tydelig frem hvor viktig sosiale forhold, trygghet og aksept for seg selv var for ungdom når de skulle vurdere egen helse.  Siden dette har jeg vært spesielt interessert i møtepunktet mellom medisin som naturvitenskapelig fag og humanistisk tradisjon, og for meg ligger allmennmedisinen nettopp i dette møtepunktet. 

Som nyutdannet lege er jeg spent på utviklingen av allmenn- og samfunnsmedisinen i årene som kommer. Jeg er selv en ivrig leser av Utposten og ble veldig glad da jeg ble spurt om å være med som medredaktør.


Kristine Asmervik (f. 1970)

Nysgjerrighet på kroppens funksjoner, sinnets finurlige veier og en viss utfartstrang, bragte meg inn på medisinstudiet i 1989 ved Haskoli Islands i Reykjavik. Klinikken tok jeg ved det Medisinske fakultet NTNU, og ble uteksaminert i 1997. Etter endt studie har jeg latt meg fascinere og engasjere av allmennmedisin som fag og profesjon, og ble spesialist i allmennmedisin i 2006. De små og store øyeblikkene på legekontoret, på legevakt eller i hjemmebesøk, i møte med mennesker i alle livets faser, er noe av det fine ved å være allmennlege.

Utposten er et magasin som reflekterer dette på et jordnært og gjenkjennbart vis.
Jeg har hatt gleden av å være fastlege i Malvik kommune fra 2000, kombilege som fastlege og kommuneoverlege fra 2008, og heltids kommuneoverlege fra 2014. Samfunnsmedisin har opptatt meg mer og mer siste årene, og søknaden om spesialiteten i samfunnsmedisin er sendt i inneværende år. Folkehelse, helsefremmende samfunnsplanlegging, rettferdig fordeling av ressursene i samfunnet og helsevesenet, samt det å skape arenaer for mestring for de som ikke er vant til å lykkes, er noen av mine hjertesaker. 

Jeg har vært engasjert i legeforeningen gjennom fire år som tillitsvalgt og som landsrådsrepresentant. Jeg var medlem i spesialitetskomiteen i allmennmedisin fra 2010–2014. Min lyst til å lære mer, undervise og skape arenaer for kunnskapsformidling har jeg fått motivert gjennom å være praksislærer for medisinstudenter i en 10 årsperiode, samt lage forskjellige kurs i regi av Kurskomiteen i Sør- Trøndelag (2007–2013) og Nidaroskongressens kurskomite (2009 til 2013). Jeg er fremdeles aktiv i NFA sin referansegruppe for legevakts medisin, og for tiden medlem av spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin.

Jeg er ydmyk for tilliten som er meg vist, og min nye rolle som redaktør i Utposten. Jeg ønsker å tilføre Utposten kreativitet og mitt engasjement for fagene allmenn- og samfunnsmedisin.

Utposten is a Norwegian medical journal for general practice and public health.